top

Wszystko o GRYPIE PTAKÓW

Decyzje KE, raporty PIWet w Puławach, pozostałe informacje


- Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2017/1484 z dnia 17 sierpnia 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej(UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich Link

- Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2017/1415 z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej(UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich Link

- Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2017/1397 z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej(UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich Link

- Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2017/1240 z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej(UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich Link

Zaktualizowany został w załączniku do decyzji wykaz obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych w Belgii i Francji.

- Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2017/1139 z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej(UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich Link

Zaktualizowany został w załączniku do decyzji wykaz obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych w Belgii i Francji. Belgia wprowadziła niezbędne środki, w tym wprowadziła obszary objęte ograniczeniami w związku z wystąpieniem ognisk choroby w stadach drobiu, natomiast Francja ustanowiła obszar zagrożony w odniesieniu do ogniska potwierdzonego na terytorium Belgii niedaleko granicy z Francją.

- Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2017/977 z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich Link

Nowa decyzja zawiera zaktualizowany podział na obszary objęte ograniczeniami w krajach UE (zapowietrzony i zagrożony) dotkniętych grypą ptaków oraz określa czas trwania ograniczeń mających na wyznaczonych regionach zastosowanie (szczegółowy wykaz w załączniku do decyzji). Z uwagi na potwierdzenie kolejnych ognisk wysoce zjadlowej grypy ptaków w UE (Włochy, Wlk. Brytania, Luksemburg) i środki podjete przez te kraje na ustanowionych obszarach zapowietrzonych i zagrożonych oraz majac na uwadze ryzyko występowania kolejnych ognisk choroby w Unii, przedłużony został termin stosowania Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/247 do dnia 31 grudnia 2017 r. (obowiązywała do dnia  30 czerwca 2017 r.).

- Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2017/819 z dnia 12 maja 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich Link

- Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/780 z dnia 3 maja 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich Link

- Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2017/696 z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich Link

- Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2017/554 z dnia 23 marca  2017 r zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich Link

- Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2017/417 z dnia 7 marca  2017 r.  zmieniająca  załącznik  do decyzji  wykonawczej (UE) 2017/247  w sprawie środków ochronnych  w odniesieniu  do ognisk  wysoce  zjadliwej grypy ptaków w niektóry ch państwach członkowskich Link

- Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2017/263 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie środków zmniejszających ryzyko i wzmocnionych środków bezpieczeństwa biologicznego oraz systemów wczesnego wykrywania w związku z ryzykiem stwarzanym przez dzikie ptactwo w odniesieniu do przenoszenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków na drób Link

- Decyzja Wykonawcza  (UE) 2017/247  z dnia 9 lutego 2017 r.  w sprawie środków ochronnych w odniesieniu  do ognisk wysoce  zjadliwej grypy ptaków  w niektórych państwach  członkowskich Link

-  Raport PIWet – PIB z dnia 10 marca 2017 r.: Raport z aktualnej sytuacji j związanej z występowaniem w Polsce i innych krajach Europy wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8

- Prezentacja PIWet – PIB Puławy z dn. 7.02.2017 r. Analiza przyczyn występowanie grypy ptaków w Polsce i państwach UE

Infografika zawierająca  informacje o wystąpieniu ognisk ptasiej grypy u drobiu do dnia 23.03.2017 r.

- APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii (2016.12.28)