top

Wszystko o GRYPIE PTAKÓW

Komunikaty Głównego Inspektoratu Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce kolejnych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków


 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)  z dn. 05.12.2016 Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)  z dn. 04.12.2016 Link 
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)  z dn. 08.12.2016 Link 
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)  z dn. 11.12.2016 Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce drugiego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)  z d.  13.12.2016 Link 
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce trzeciego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)  z dn. 15.12.2016 Link 
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce czwartego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) z dn. 18.12.2016 Link 
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w województwie podkarpackim – piątego ogniska HPAI w 2016r. w Polsce  z dn. 18.12.2016 Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce szóstego, siódmego i ósmego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) z dn. 20.12.2016 Link 
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce dziewiątego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu oraz kolejnych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków z dn. 23.12.2016 Link 
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce dziesiątego, jedenastego, dwunastego i trzynastego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu z dn.  27.12.2016 Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce czternastego i piętnastego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu oraz kolejnych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków z dn. 28.12.2016 Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce szesnastego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu z dn. 29.12.2016 Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce siedemnastego i osiemnastego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu z dn. 30.12.2016 Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 19., 20., 21.oraz 22. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu z dn.  02.01.2017 Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 23. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu z dn. 04.01.2017 Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 24. i 25. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu z dn. 05.01.2017 Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 26., 27. i 28. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu z dn. 09.01.2017 Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 29. i 30. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu z dn. 12.01.2017 Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 31 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu z dn. 17.01.2017 Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 32. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu z dn. 19.01.2017 Link 
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce kolejnych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków z dn. 20.01.2017 Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce kolejnych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków z dn. 23.01.2017 Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 15. i 16. przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków z dn.  23.01.2017 Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 33. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu z dn. 24.01.2017 Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce kolejnych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u  dzikich ptaków z dn. 24.01.2017 Link
 •  Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce kolejnych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u  dzikich ptaków z dn. 25.01.2017 Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce kolejnych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków z dn. 26.01.2017 Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 34 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu z dn. 27.01.2017 Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 35 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu z dn. 29.01.2017 Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce kolejnych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków z dn. 30.01.2017 Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 36 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu z dn. 31.01.2017 Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce kolejnych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków z dn. 02.02.2017 Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 37. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu z dn. 02.02.2017 Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce kolejnych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków z dn. 03.02.2017 Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 38. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu z dn. 03.02.2017 Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce kolejnych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków z dn. 03.02.2017 Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce kolejnych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków z dn.  06.02.2017 Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 39. 40. 41. 42. i 43. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu z dn. 07.02.2017 Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 44. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu z dn.  09.02.2017 Link 
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce kolejnych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków z dn. 9.02.2017 Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 45 i 46 przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków z dn. 10.02.2017 r. Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 45. 46. 47. 48. i 49. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu z dn. 13.02.2017 r. Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce kolejnych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków z dn. 13.02.2017 r. Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 50. i 51. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu z dn. 16.02.2017 r. Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce kolejnych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków z dn. 16.02.2017 r. Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce kolejnych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków z dn. 17.02.2017 r. Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce kolejnych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków z dn. 20.02.2017 r. Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 52. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu z dn. 21.02.2017 r. Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 53. i 54. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu z dn. 21.02.2017 r. Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce kolejnych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków z dn. 23.02.2017 r. Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 55. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu z dn. 23.02.2017 r. Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce kolejnych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków z dn. 23.02.2017 r. Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 56. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu z dn. 23.02.2017 r. Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 57. i 58. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu z dn. 24.02.2017 r. Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce kolejnych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków z dn. 28.02.2017 r. Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 59. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu z dn. 28.02.2017 r. Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce kolejnych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków z dn. 1.03.2017 r. Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce kolejnych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków z dn. 2.03.2017 r. Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 60. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu z dn. 3.03.2017 r. Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 61. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu z dn. 7.03.2017 r. Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce kolejnych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków z dn. 7.03.2017 r. Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 62. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu z dn. 8.03.2017 r. Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 63. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu z dn. 8.03.2017 r. Link
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 64. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu z dn. 10.03.2017 r. Link