top

Archiwum

Obowiązujący w Polsce system wczesnego wykrywania grypy ptaków i likwidacji ognisk choroby stanowi gwarancję bezpieczeństwa zdrowotnego produktów drobiarskich


System ten jest jednolity dla wszystkich krajów członkowskich.

W Polsce unijne prawo dotyczące monitorowania i zwalczania grypy ptaków zostało wdrożone w formie rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
Program zwalczania i kontroli zakażeń wirusami wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu u drobiu i ptaków dzikich
– określony w załączniku Nr 6 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2007 r. (Dz. U. Nr 104 poz. 714).


W ramach tego programu prowadzone są stałe badania kontrolne na obecność influenzy ptaków u drobiu i ptaków dzikich. Badaniami objęte są wszystkie gatunki drobiu, niezależnie od kierunku produkcji utrzymywane w warunkach fermowych oraz ptaki dzikie.


Celem badań jest określenie częstotliwości występowania zjadliwej grypy ptaków (AI) podtypu H5 i H7 u różnych gatunków drobiu oraz u ptaków dzikich z punktu widzenia potencjalnego zagrożenia przeniesienia wirusów do stad drobiu.


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzikich ptaków wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu (Dz. U. Nr 128, poz. 900)


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie środków podejmowanych w związku ze zwalczaniem u drobiu wysoce zjadliwej grypy ptaków d.pomoru drobiu (Dz.U. Nr 71, poz. 493).

 

Fermy drobiu są zobowiązane, na podstawie zaleceń Głównego Lekarza Weterynarii oraz specjalnych Decyzji Komisji Europejskiej, ustanawiających środki bezpieczeństwa biologicznego, do natychmiastowego zgłaszania podejrzanych objawów, w oparciu o następujące kryteria:

– zmniejszenie spożycia pasz i wody o ponad 20%,
– zmniejszenie produkcji jaj o ponad 5% przez okres przynajmniej 2 dni,
– wskaźnik umieralności wyższy niż 3% tygodniowo,
– wszelkie objawy kliniczne lub zmiany pośmiertne stwarzające podejrzenie ptasiej grypy.

Środki bezpieczeństwa biologicznego polegają na wzmożonych kontrolach zdrowia ptaków na fermach drobiu, ukierunkowanych na wczesne wykrywanie wszelkich objawów chorobowych.
powrót