top

Archiwum

Licencje dla opiekunów zwierząt w transporcie


Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity z dnia 21 maja 2003 r. – Dz. U. Nr 106, poz. 1002  określa m. in. sposób postępowania ze zwierzętami podczas transportu. W kwestii tej nakazuje bezpośrednie stosowanie zapisów rozporządzenia Rady (WE) Nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) 1255/77.

Ustawa o ochronie zwierząt wyznacza następujące zadania dla powiatowych lekarzy weterynarii: prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ochrony zwierząt podczas transportu, wydawanie zezwoleń, świadectw zatwierdzenia środka transportu drogowego, nadzorowania szkoleń i egzaminów dla przewoźników oraz potwierdzania kwalifikacji przewoźników w zakresie ochrony zwierząt podczas transportu. Od 5 stycznia 2008 r. do uprawnień powiatowych lekarzy weterynarii należy też wydawanie licencji dla osób opiekujących się zwierzętami podczas transportu lub dla kierowców, jeśli oni spełniają taką funkcję.

Licencja ta stanowi potwierdzenie kwalifikacji posiadanych przez opiekunów zwierząt w transporcie. Licencja ważna jest 5 lat.

Więcej na temat dobrostanu w transporcie w informacji z 27 lutego 2007 r.:

http://www.kipdip.org.pl/index.html?m=all&n=1326&npp=50&s=54&job=3

powrót