top

Archiwum

1 lutego 2008 r. ostatecznie zniesione zostały środki ochronne w związku z wystąpieniem ognisk grypy ptaków w Polsce


Podstawą prawną do zniesienia ograniczeń w obrocie drobiem i produktami drobiarskimi (także w strefach A i B, w powiatach: mławskim, sierpeckim i żuromińskim) jest decyzja Komisji nr 2008/70/WE z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniająca decyzję 415/2006/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech, Polsce i Rumunii.
Tekst decyzji dostępny jest na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.

 

powrót