top

Archiwum

ARiMR uruchamia dodatkowe środki na kredyty inwestycyjne


Ponad 1 mld zł otrzymają na akcję kredytową dla kredytów inwestycyjnych w 2008 roku banki współpracujące z ARiMR. 3 kwietnia br., Agencja zwiększyła bankom współpracującym środki na dopłaty i limity kredytów preferencyjnie oprocentowanych, planowanych do udzielenia w 2008 r.

Dodatkowe środki otrzymało 8 central banków:

1. Bank Polskiej Spółdzielczości SA,

2. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.,

3. Mazowiecki Bank Regionalny S.A.,

4. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,

5. Bank Zachodni WBK S.A.,

6. ING Bank Śląski S.A,

7. BPH S.A,

8. Pekao S.A.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 77, poz. 514) w 2008 r. kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w ramach następujących linii kredytowych: na zakup gruntów rolnych (nKZ), młody rolnik (nMR), na zakup lub urządzenie gospodarstwa rodzinnego (nGR), na inwestycje w zakresie nowych technologii (nNT), na inwestycje podstawowe (nIP), dla grup producentów rolnych (nGP), na rozwój wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych (nBR10), na restrukturyzację przetwórstwa ziemniaka na skrobię (nBR13), na restrukturyzację i modernizację przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj (nBR14), na mleczarstwo (nBR15).

 

Informacja o warunkach i zasadach udzielania kredytów na realizację inwestycji w ramach "Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce" - symbol nBR14, dostępna jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

http://www.arimr.gov.pl/pliki/39/0/0/BR14-02.pdf

powrót