top

Archiwum

„Rzeczpospolita” o wyższym zwrocie dla rolników ryczałtowych


„Już od czwartku 1 maja wzrośnie z 3 do 7 proc. stawka VAT na środki do produkcji dla rolnictwa.

Podwyższona zostanie również stawka zryczałtowanego zwrotu dla rolników ryczałtowych – z obecnych 5 do 6 proc. Prezydent Lech Kaczyński podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).

Ustawa, która zacznie obowiązywać z początkiem maja 2008 r., ma związek z zakończeniem (30 kwietnia) okresu przejściowego umożliwiającego stosowanie obniżonej stawki podatku od towarów i usług na środki do produkcji rolnej, takie jak nawozy czy środki ochrony roślin. W konsekwencji opodatkowanie tych produktów wzrośnie od 1 maja tego roku z 3 do 7 proc.

Podwyżkę tę ma zrekompensować jednocześnie podniesienie stawki zryczałtowanego zwrotu dla rolników.


W ten sposób, jak twierdzi Ministerstwo Finansów, zmiany stawek będą neutralne zarówno dla budżetu państwa, jak i dla rolników ryczałtowych.

Nie na wszystkie jednak produkty stawka podatku wzrośnie z początkiem maja. Polsce udało się bowiem wynegocjować kolejny okres przejściowy na dostawę produktów spożywczych. Oznacza to, że do 31 grudnia 2010 roku będą one nadal objęte stawką VAT w wysokości 3 proc.

Co ważne, wykaz tych towarów – obejmujący m .in. zboża, ziemniaki, warzywa, owoce, mięso i mleko – stanowić będzie nowy załącznik do ustawy o VAT (załącznik nr 10). Zakresem odpowiada on poz. 1 załącznika nr III do dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11 grudnia 2006 r.).”

"Rzeczpospolita" – 30 kwietnia – 1 maja 2008 r.
powrót