top

Archiwum

Prognozy "Rzeczpospolitej": "Mimo spadku cen, żywność pozostanie droga"


Przez całe następne dziesięciolecie będziemy świadkami drożyzny na rynkach rolnych. Ceny będą jednak nieco niższe, niż jest to obecnie – wynika z raportu opublikowanego wspólnie przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju i FAO.Przez całe następne dziesięciolecie będziemy świadkami drożyzny na rynkach rolnych. Ceny będą jednak nieco niższe, niż jest to obecnie – wynika z raportu opublikowanego wspólnie przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju i FAO.

Oficjalnie raport zostanie przedstawiony w przyszłym tygodniu w Rzymie. Zdaniem analityków w ciągu tego dziesięciolecia ceny wołowiny i wieprzowiny wzrosną o 20 proc. w porównaniu ze średnim poziomem z lat 1998 – 2007.

Najwyższy prognozowany wzrost dotyczy kukurydzy i odtłuszczonego mleka w proszku – nominalnie aż o 60 proc. Najbardziej niepokojąca jest jednak opinia dotycząca prognozowanego wzrostu kosztów utrzymania związanego z drożyzną na rynkach rolnych. W jednym z najbiedniejszych krajów świata, Bangladeszu, gospodarstwa domowe muszą się liczyć z aż 60 – proc. podwyżką wydatków, Chińczycy z 27 – proc., a kraje bogate, w tym Unia Europejska i USA, tylko o 10 proc. Dzisiaj już wiadomo, że prawie jedna czwarta produkowanej w USA kukurydzy zostanie w roku 2022 wykorzystana przez przemysł paliwowy. Natomiast UE planuje, by do 2020 roku 10 proc. paliw wykorzystywanych przez transport drogowy pochodziło ze źródeł alternatywnych.

Na drożyznę na rynkach żywnościowych mają również wpływ transakcje spekulacyjne, takie same jak na wszystkich innych rynkach surowcowych. Ale ani OECD, ani FAO nie są w stanie przewidzieć, jaki będzie ich wpływ w następnych dziesięciu latach.”


Danuta Walewska – Rzeczpospolita – 30 maja 2008 r.
powrót