top

Archiwum

UE ustala procentowy cel redukcji występowania bakterii Salmonelli u indyków


W dniu 21 czerwca br. opublikowane zostało rozporządzenie nr 584/2008 zawierające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ustalenia pułapów redukcji występowania dwóch najbardziej niebezpiecznych z punktu widzenia zdrowia ludzkiego szczepów bakterii salmonelli u indyków. W dniu 21 czerwca br. opublikowane zostało rozporządzenie nr 584/2008 zawierające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ustalenia pułapów redukcji występowania dwóch najbardziej niebezpiecznych z punktu widzenia zdrowia ludzkiego szczepów bakterii salmonelli u indyków.

Na podstawie art. 1 ustalono, że obecność salmonelli w stadzie indyków do 31 grudnia 2012 roku musi być mniejsza lub równa 1%. W tym celu załączono również szczegółowy program testów, niezbędnych aby sprawdzany był postęp w dochodzeniu do wspólnotowego celu oraz zasady przekazywania informacji w oparciu o analizę pobranych próbek. Komisja Europejska planuje ponowne rozpatrzenie celu i programu testów w 2010 roku.

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

powrót