top

Archiwum

Minister Rolnictwa uchylił zakazy związane z grypą ptaków


Rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków obowiązuje od 4 lipca 2008 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 759).

„Uchylenie zakazów związanych z grypą ptaków

Dnia 30 czerwca br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie uchylające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków. Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji i zacznie obowiązywać z dniem ogłoszenia.

Dotychczas obowiązujące zakazy dotyczyły: organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywych ptaków, przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia zwierząt na targowiskach, utrzymywania kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw na otwartej przestrzeni oraz pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki.

Zakończyły się migracje ptaków. Obecnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie ma zagrożenia wystąpienia grypy ptaków (ryzyko przeniesienia wirusa grypy A podtyp H5N1 z dzikich ptaków na drób i inne ptaki jest znikome), a warunki klimatyczne nie sprzyjają rozwojowi wirusa.”

Źródło – strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

www.minrol.gov.pl

powrót