top

Archiwum

Wiadomości FAMMU (Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych) z dnia 11 lipca 2008 r. – Rynek Mięsa i Drobiu


Unia Europejska: Plany zniesienia zakazu przywozu drobiu z USA odłożone w czasie

Według przedstawicieli Komisji Europejskiej, plany zniesienia ograniczeń w przywozie drobiu ze Stanów Zjednoczonych, zostały zablokowane do czasu kolejnego spotkania na wysokim szczeblu między władzami Unii Europejskiej i USA. Komisja opowiadała się za zniesieniem zakazu importu drobiu poddawanego działaniu substancji chemicznych w maju, ale eksperci weterynaryjni z państw członkowskich na spotkaniu Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego (Scofcah) zagłosowali przeciwko przyjęciu propozycji, pozostawiając projekt nowych przepisów w stanie zawieszenia. Termin odesłania projektu do Rady Unii Europejskiej jest aktualnie w gestii Komisji. Jednak prawdopodobnie przedłożenie propozycji zostanie odłożone do czasu następnego spotkania Transatlantyckiej Rady Gospodarczej, podczas której przedstawiciele obu partnerów debatować będą nad kontrowersyjnymi punktami. Głównym orędownikiem powrotu amerykańskiego drobiu i poprawy relacji handlowych między partnerami jest Komisarz ds. Przemysłu Gunter Verheugen. Jednak propozycja w obecnej formie prawdopodobnie nie otrzyma dużego wsparcia ze strony Rady, pozostając jednocześnie zbyt ograniczająca dla Stanów Zjednoczonych.

Podczas majowego spotkania Rady Ministrów Rolnictwa, większość państw członkowskich wyraziło swój sprzeciw wobec jakichkolwiek działań wokół zniesienia obowiązujących ograniczeń. W związku z tym końcowa wersja projektu, przyjęta przez Komisję, zawiera normy dotyczące etykietowania produktów, przy których wykorzystywane były substancje antybakteryjne. Według władz amerykańskich, przyjęte warunki są w zasadzie równoznaczne z utrzymaniem zakazu w mocy. Skłania to do przypuszczeń, że Komisja musi znaleźć kompromis, który mógłby satysfakcjonować obie strony.

na podst.: AgraNet

 

Wzrostowy trend w brazylijskim sektorze drobiu utrzymany w 2008 r.

Według najnowszych szacunków amerykańskiego zagranicznego serwisu rolnego (FAS/USDA), produkcja brojlerów w Brazylii w 2008 roku będzie nadal znajdywać się w tendencji wzrostowej, podnosząc się o 6% ponad poziom z ub. roku do 10,9 mln ton. Podobny trend będzie kontynuowany w sektorze indyków, w którym produkcja może wzrosnąć o 11%. Światowy popyt na kurczaki z Brazylii utrzymuje się na silnym poziomie, w szczególności w Unii Europejskiej, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Hongkongu oraz w Japonii. Producenci obawiają się o ceny pasz dla zwierząt, chociaż zbiory kukurydzy i soi są prognozowane w rekordowej wysokości. W ub. roku produkcja kurczaków w południowoamerykańskim państwie podniosła się aż o 11% wobec 2006 roku. Amerykańscy specjaliści prognozują również dalszy wzrost brazylijskiego eksportu w sektorze drobiu – zarówno kurczaków, jak i indyków (w obu przypadkach po ok. 10% wobec ub. roku). Będzie to stanowiło aż 38% globalnego wzrostu w handlu drobiem na rynkach zagranicznych. Brazylia oczekuje również, że w pełni zrealizuje przyznany przez Unię Europejską kontyngent na przywóz solonego i przetworzonego mięsa drobiowego, a nawet opłacalny będzie w aktualnym sezonie przywóz po wyższych cłach obowiązujących poza kontyngentem.

Więcej informacji o sytuacji w brazylijskim sektorze drobiu w najbliższym Raporcie Sygnalnym.

na podst.: Thepoultrysite

 

Sytuacja na rynku drobiu w Niemczech pod wpływem wysokich cen pasz

W czerwcu producenci drobiu w Niemczech bardzo mocno odczuli wysokie ceny pasz dla zwierząt. Ceny śruty sojowej były w szczególności wysokie i sytuacja u dostawców tych produktów wskazuje, że można oczekiwać dalszych zwyżek. Według niemieckiej agencji rynkowo-cenowej ZMP, ceny zbóż paszowych: kukurydzy oraz pszenicy znajdowały się na znacząco wyższym poziomie niż w podobnym okresie ub. roku. Pszenica paszowa kosztowała 19,25 euro/100 kg, o 26% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. W przypadku cen kukurydzy wynosiły one 20,50 euro/100 kg, średnio o 22% przekraczając cenę sprzed roku. Według ZMP, prognozy zbiorów w br., skłaniają do przypuszczeń, że sytuacja pod względem cen pasz nie zmieni się w istotny sposób. Jednak najbardziej dotkliwy dla producentów był wzrost cen soi, które w porównaniu do czerwca 2007 roku podniosły się o 69% do 33,85 euro/100 kg. Popyt na drób w Niemczech spadł wobec maja br., ale ceny znajdywały się na raczej stabilnym poziomie. Na stałym poziomie było również zapotrzebowanie na mięso indyków.

na podst.: AgraNet

 

Rozkład kosztów produkcji w sektorze brojlerów w Niemczech w ub. roku

W sektorze brojlerów w Niemczech koszty związane z zakupem pasz dla zwierząt stanowiły 64% wszystkich kosztów produkcji. Pozostałe obejmowały: pisklęta (24%), ogrzewanie i opiekę weterynaryjną (każde po 3%), spłatę oprocentowania pożyczek (2%), dezynfekcję, energię elektryczną oraz wodę (każde po 1%).

na podst.: PoultryInternational

powrót