top

Archiwum

Wiadomości FAMMU (Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych) – Rynek Mięsa i Drobiu z 3 października 2008 r.


Prezydencja francuska opowiada się za utrzymaniem zakazu stosowania klatek w EU

Podczas spotkania parlamentarnej grupy ds. dobrostanu zwierząt w Brukseli, Francuski Minister Rolnictwa Michel Barnier oświadczył, że Francja podczas swojej prezydencji w Unii Europejskiej stoi na stanowisku utrzymania zakazu stosowania klatek konwencjonalnych przy systemie utrzymania kur niosek począwszy od 2012 roku. Będzie się on sprzeciwiać jako przewodniczący Rady Unii Europejskiej zmianie tej decyzji i odroczeniu pierwotnie przyjętego terminu. Zakaz dotyczy jedynie konwencjonalnych klatek, w użyciu nadal pozostaną tzw. wzbogacone, charakteryzujące się większą powierzchnią przypadającą na każdą kurę nioskę oraz dodatkowym wyposażeniem. Według stanowiska Rady, bateryjna hodowla musi zostać zaprzestana począwszy od 1 stycznia 2012 roku. Minister przy tej okazji ujawnił również stanowisko francuskiej prezydencji odnośnie szeregu innych kwestii związanych z dobrostanem zwierząt, m.in. w zakresie zezwolenia na klonowanie zwierząt z przeznaczeniem na żywność.

na podst.: Thepoultrysite

 

Ujemne saldo wymiany w unijnym handlu zagranicznym na rynku drobiu po I półroczu br.

W okresie pierwszych sześciu miesięcy br. do państw członkowskich Unii Europejskiej (27) sprowadzonych zostało 100 tys. ton mięsa drobiowego. W stosunku do pierwszego półrocza 2007 zanotowany został 18% wzrost importu. W tym samym okresie za granicę wysłano 390 tys. ton mięsa drobiowego, o 10% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Jednak wliczając przywóz wszystkich produktów z drobiu, w tym przetworów oraz solonego mięsa drobiowego (na poziomie 404 tys. ton), wolumen importu do państw Wspólnoty przekroczył całkowity eksport poza Unię Europejską.

Podstawowymi dostawcami mięsa drobiowego na rynek unijny są Brazylia i Tajlandia, korzystające z przyznanego im wolumenu wywozu w ramach kontyngentów eksportowych na wywóz gotowanego i solonego mięsa drobiowego. Charakterystyczny w okresie pierwszych sześciu miesięcy br. był lekki spadek udziału Brazylii (dostarczającej 87% importu świeżego i mrożonego mięsa drobiowego w tym okresie) na rzecz wzmożonego przywozu z Argentyny, w szczególności mrożonych, całych kurczaków. Po stronie unijnego eksportu, najważniejszym odbiorcą unijnych produktów była Rosja (21%), która prawdopodobnie pozostanie głównym rynkiem zbytu, na który wysyłane są przede wszystkim mrożone nogi kurczaka oraz mechanicznie odkostnione mięso.

na podst.: Wattpoultry

 

Radykalny wzrost w wywozie kurczaków z Brazylii do państw Bliskiego Wschodu


W okresie pierwszych ośmiu miesięcy br. Brazylia zwiększyła wysyłki mięsa kurczaków na zagraniczne rynki o 17% do 2,5 mln ton w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku. Wpływy eksportowe z tego tytułu wzrosły w tym samym okresie o 56% do 4,8 mld USD. Podstawowym odbiorcą były, według danych związku eksporterów drobiu (Abef), państwa Bliskiego Wschodu, sprowadzające o 17% (756 tys. ton) więcej produktów od południowoamerykańskiego giganta. Ich wartość podniosła się w jeszcze wyższym stopniu o 66% do 1,4 mld USD. Państwa z kontynentu azjatyckiego sprowadziły w tym okresie 632 tys. ton mięsa kurczaków z Brazylii o wartości 1,3 mld USD. Stanowiło to również istotny wzrost w stosunku do ub. roku, odpowiednio o 67% i 18%. Dopiero na trzecim miejscu w gronie odbiorców znalazły się państwa członkowskie Unii Europejskiej, sprowadzające 364 tys. ton mięsa z kurczaków za sumę 991 mln USD. Brazylia wysyłała również swoje produkty do innych państw Ameryki Południowej (230 tys. ton o wartości 377 mln USD), Afryki (166 tys. ton za 176 mln USD) oraz Rosji (120 tys. ton i 238 mln USD).

W sierpniu wysyłki mięsa kurczaków wyniosły 323 tys. ton, co oznaczało 6% wzrost ponad poziom z ub. roku. W tym samym czasie wartość eksport w sektorze podniosła się o 45% do 688 mln USD. W całym okresie od stycznia do sierpnia br. największy udział pod względem wartościowym w wywozie miały elementy kurczaków (2,5 mld USD), przed całymi kurczakami (1,5 mld USD) i mięsem solonym (421 mln USD).

na podst.: AgraNet

powrót