top

Archiwum

Wreszcie wiadomo czym różni się chów drobiu od hodowli


Z inicjatywy Krajowej Izby, 1 grudnia 2004 r. w siedzibie firmy „Drobiarstwo, Działy Specjalne” w Dębówce, odbyło się dyskusyjne spotkanie, którego celem było uzyskanie odpowiedzi na kluczowe pytanie stawiane od lat przez właścicieli stad rodzicielskich drobiu czy są oni hodowcami oraz czy prowadzona przez nich produkcja jaj wylęgowych jest hodowlą? Wyjaśnienie tej kwestii ma bowiem podstawowe znaczenie dla rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zasadności sprawowania nadzoru hodowlanego nad reprodukcją drobiu.

W spotkaniu uczestniczyli zrzeszeni w Izbie właściciele stad reprodukcyjnych drobiu i zakładów wylęgowych oraz zaproszeni goście: eksperci ds. hodowli drobiu – profesorowie SGGW i Akademii Rolniczej w Lublinie oraz przedstawiciele MRiRW, KCHZ oraz KRD-IG.

Wprowadzeniem do dyskusji był akademicki wykład Prof. dr hab. Tomasza Szwaczkowskiego z Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Obecni na spotkaniu eksperci nie mieli wątpliwości, że fermy prarodzicielskie i rodzicielskie drobiu nie mają żadnego wpływu na postęp hodowlany, a działalność prowadzona w tych fermach jest jedynie efektem hodowli prowadzonej w fermach zarodowych.

Nieporozumienie wynika z nieznajomości podstawowych zasad hodowli, a nie z powszechnie używanego w potocznym języku określenia hodowca drobiu w odniesieniu do producenta jaj wylęgowych, czy rasy w odniesieniu do zestawów rodzicielskich posiadających określoną nazwę handlową (markę) np. „gęś biała kołudzka”, „ROSS”, „COBB”.

Eksperci wyjaśnili również na czym polegają zasadnicze różnice pomiędzy chowem i hodowlą drobiu. Hodowla drobiu, prowadzona jest wyłącznie w fermach zarodowych. Programy genetycznego doskonalenia wartości hodowlanej drobiu realizowane są jedynie w rodach, utrzymywanych w fermach zarodowych. Zatem, wszystko co nie spełnia kryteriów hodowli drobiu, jest jedynie odpowiednim rodzajem chowu, polegającym na produkcji jaj wylęgowych, żywca drobiu lub produkcji jaj spożywczych.

Opinie uczonych ostatecznie powinny mieć wpływ na zmianę przepisów nadzoru hodowlanego. Zgodnie z unijną definicją kontroli zootechnicznej administracyjny nadzór nad hodowlą ograniczony jest jedynie do zwierząt czystych ras, a we współczesnej komercyjnej hodowli drobiu od kilkudziesięciu lat rasy występują jedynie w stadach zachowawczych.

powrót