top

Archiwum

Wiadomości FAMMU (Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych) – Rynek Mięsa i Drobiu z 24 października 2008 r.


Wzrost konsumpcji mięsa kaczek i gęsi w Niemczech

W 2007 roku produkcja mięsa kaczek w Niemczech osiągnęła nie notowany dotychczas poziom 64 tys. ton, o 29% rosnąc ponad poziom z ub. roku. Według niemieckiej agencji rynkowo – cenowej ZMP, całkowite spożycie mięsa kaczek wzrosło o 14% w ub. roku. Średnia konsumpcja wyniosła w tym okresie ok. 1 kg/os. Najsilniejszy popyt na te produkty jest tradycyjnie w ostatnim kwartale roku, chociaż ugruntowana już raczej została ich pozycja jako towarów całorocznych, a nie tylko o charakterze sezonowym. W tym samym okresie w trendzie wzrostowym pozostawała również konsumpcja mięsa gęsi. Po raz pierwszy od wielu lat spożycie tego gatunku mięsa u naszych zachodnich sąsiadów wzrosło w 2007 roku do ok. 0,5 kg na osobę. Rosnąca konsumpcja prowadziła do wyższego importu, gdyż rodzima produkcja nie była w stanie sprostać popytowi.

na podst.: AgraNet

 

Kontyngent na przywóz drobiu do Rosji będzie zmniejszony o 25% w 2009 r.

Rosyjskie ministerstwo rolnictwa przygotowało formalną propozycję mającą na celu ograniczenie importu mięsa drobiowego o ok. 25% w 2009 roku. Ten zapowiadany wcześniej ruch oznaczał będzie o 300 tys. ton mniejszy przywóz produktów do Rosji w ramach kontyngentu celnego (spadek z 1,252 mln ton do 952 tys. ton . W największym stopniu zredukowany zostanie udział przyznany dla Stanów Zjednoczonych (z 931,5 tys. ton do 750 tys. ton).

Działanie Rosji ma również wymiar polityczny – w ramach przygotowań do członkowstwa w Światowej Organizacji Handlu (WTO) przyjęty został program zwiększania wysokości kontyngentów w latach 2005 – 2009. Początkowo data przystąpienia Rosji do organizacji została przewidziana pod koniec br., ale w obecnej sytuacji zostanie ono prawdopodobnie wstrzymane w związku z anulowaniem poprzedniego porozumienia. Polityka Rosji zakłada działania zmierzające do wsparcia rozwijającego się sektora i zwiększenia samowystarczalności w zakresie podstawowych produktów, w tym mięsa drobiowego.

Aktualnie do kraju sprowadzanych jest z zagranicy ok. 1/3 z 3 mln ton mięsa drobiowego – co stanowi całkowity wolumen produktów spożywanych rocznie w kraju.

na podst.: AgraNet

 

Przewidywany nieco słabszy wzrost w rosyjskim sektorze drobiu w następnym roku

Ostatnio opublikowany został również raport zagranicznych służb amerykańskiego Ministerstwa Rolnictwa (USDA), w którym przewiduje się wzrost w rosyjskim sektorze drobiu o ok. 13% w 2008 roku i w podobnym stopniu w następnym roku. W porównaniu do 15% dynamiki w ub. roku, oznacza to spowolnienie tempa wzrostu. Jednak przedstawiciele sektora kontynuują naciski na rząd w kierunku wsparcia w formie większej dostępności subsydiowanych kredytów oraz ograniczeń przywozu drobiu spoza Federacji Rosyjskiej. Unia Producentów Drobiu zwróciła się do Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego o aż czterokrotne podwyższenie ceł przywozowych na drób. Sektor produkcji drobiu jest jedynym działem, w którym udało się trzykrotnie zwiększyć produkcję w okresie ostatnich 10 lat i przekroczyć rekord z 1992 roku. W Rosji rośnie również koncentracja w sektorze drobiu – 30 największych zakładów drobiu produkuje ok. 60% mięsa drobiowego, napędzając popyt na nowe technologie oraz wyposażenie. Jednak według analityków rynkowych, w dalszym ciągu pozostałe koncerny, produkujące ok. 40% mięsa drobiowego pozostają pod względem nowoczesnych technologii daleko w tyle, pozostawiając duże pole do poprawy.

Wice-premier Rosji Zubkow oświadczył, że redukcja przywozu mięsa, w tym drobiu powinna następować wraz ze wzrostem rodzimej produkcji w kraju. Podkreślił on, że często obserwuje się sytuację, w której rosyjskie produkty nie dostają się do sieci handlu ponieważ dystrybutorzy są poddawani naciskowi produktów sprowadzanych z zagranicy.

na podst.: AgraNet

powrót