top

Archiwum

Dobrostan zwierząt musi znaleźć swoje miejsce w umowach WTO


Wiadomości FAMMU (Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych) - Rynek Mięsa i Drobiu z 23 stycznia 2009 r.

Czy objęcie umów WTO regulacjami dotyczącymi dobrostanu zwierząt, jak chce Unia Europejska, może zapobiec kreowaniu przez handel ich własnych standardów, np. takich jak wykluczenie ze sprzedaży w niektórych sieciach detalicznych sprzedaży detalicznej jaj produkowanych w systemie bateryjnym?

Dobrostan zwierząt musi znaleźć swoje miejsce w umowach WTO

Na konferencji dotyczącej globalnego handlu oraz dobrostanu zwierząt, która odbyła się w mijającym tygodniu w Brukseli, podkreślono potrzebę umieszczenia zapisów przestrzegania standardów dobrostanu zwierząt w umowach WTO (Światowa Organizacja Handlu). Unijna komisarz ds. zdrowia Androulla Vassiliou zwróciła uwagę na rosnące znaczenie dobrostanu zwierząt w handlu światowym. Dobrostan zwierząt gwarantuje bowiem odpowiednią jakość oraz bezpieczeństwo mięsa, minimalizując przy tym cierpienia zwierząt. Uczestnicy ostrzegali jednak przed wykorzystywaniem dobrostanu zwierząt w celach ochrony rynku. Zgodzono się jednak, że dobrostan zwierząt powinien być promowany na świecie, jako element zapewniający ekonomiczne korzyści. Zwrócono ponadto uwagę na niezbędną pomoc Narodów Zjednoczonych oraz Banku Światowego w rozwijaniu standardów dobrostanu zwierząt w krajach rozwijanych się. Niezbędne jest bowiem przekonanie farmerów w tych krajach o ekonomicznych korzyściach płynących z podnoszenia standardów w produkcji, które zwiększą ponadto zdrowotność zwierząt. Uczestnicy konferencji zauważyli, że w przypadku braku umieszczenia zapisów dotyczących dobrostanu zwierząt w umowach WTO, powstanie luka legislacyjna, która zostanie zapełniona przez „prywatne” umowy (regionalne krajowe itd.) zawierane między sprzedawcami a dostawcami. Prawodawstwo w sferze publicznej zostanie zatem w tyle za tym, co będzie się działo na gruncie handlu. Obecne już teraz wiele supermarketów licząc się z opinią publiczną stosuje swoje własne standardy dobrostanu zwierząt, zanim umieści produkty na półkach sklepowych. Przykładem jest tutaj wykluczenie ze sprzedaży w niektórych sieciach sprzedaży detalicznej jaj produkowanych w systemie bateryjnym. Jak podkreślił czeski minister rolnictwa Petr Gandalovic, pierwsze półrocze br. będzie przebiegało w Unii pod hasłem silnego nastawienia na standardy dobrostanu zwierząt, w tym ważną rolę odegrają nowe przepisy dotyczące uboju. Od 1 stycznia 2009 roku przewodnictwo we Wspólnocie przejęły Czechy.

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: AgraNet, AgraFacts Treść
powrót