top

Archiwum

Zagrożenie ptasią grypą. Zalecenia dla służb weterynaryjnych i ferm drobiu.


Główny Lekarz Weterynarii potwierdził, na podstawie informacji z Międzynarodowego Urzędu ds. Epizootii (O.I.E), że na terenie Federacji Rosyjskiej w dniu 23 lipca 2005 r. stwierdzono u drobiu przyzagrodowego wysoce zjadliwą grypę ptasią. Wykryto 5 ognisk grypy, w miejscowościach z okolic Nowosybirska. W kolejnych dwóch dniach, chorobę stwierdzono już w 9 miejscowościach rejonu Nowosybirsk. Zakażeniu uległy brojlery kurze, indyki, kaczki i gęsi.

Źródłem zakażenia, było dzikie ptactwo wodne, z którym drób przyzagrodowy miał bezpośredni kontakt. Nie odnotowano zachorowań w dużych fermach komercyjnych.

Zdaniem GIW, jest to sygnał do wzmożenia nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej nad gospodarstwami utrzymującymi drób.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii, w komunikacie z dnia 8 sierpnia 2005 r. dotyczącym zakazu przywozu produktów drobiarskich z Federacji Rosyjskiej i Kazachstanu, znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące ptasiej grypy, w tym także zalecenia profilaktyczne dla ferm drobiu.

Lekarze weterynarii, wyznaczeni do sprawowania nadzoru i opieki lekarskiej nad tymi gospodarstwami, zostali szczególnie zobowiązani do egzekwowania regularnych zapisów o stanie zdrowia, liczbie upadków w dokumentacji weterynaryjnej oraz do wzmożenia kontroli nad zabezpieczeniem epizootycznym.

Lekarzom wolnej praktyki, sprawującym nadzór nad gospodarstwami utrzymującymi drób, polecono natychmiastowe powiadamianie powiatowych lekarzy weterynarii o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach lub niepokojących sygnałach chorobowych.

Fermy drobiu powinny zachować szczególną ostrożność tj. przestrzegać wszelkich procedur sanitarno-weterynaryjnych i nie wpuszczać na teren ferm niepowołanych osób.

Unia Europejska, po uzyskaniu akceptacji krajów członkowskich, wprowadzi od 12 sierpnia zakaz importu z Rosji i Kazachstanu drobiu i produktów drobiarskich.

Władze sanitarne Rosji potwierdziły, że wirus H5N1 ptasiej grypy, odkryto w co najmniej trzech regionach na Syberii. Główny lekarz weterynarii kraju Gienadij Oniszczenko uważa, że epidemię przywlokły dzikie ptaki z Azji Płd.-Wsch.

powrót