top

Archiwum

Zakaz wwozu produktów drobiarskich na Białoruś


Weterynaryjne władze Białorusi wprowadziły z dniem 24 sierpnia 2005 r. tymczasowe ograniczenia wwozu do tego kraju drobiu i produktów drobiarskich ze wszystkich krajów świata, uzasadniając tę decyzję masowymi przypadkami chorób drobiu w wielu krajach oraz nastąpieniem okresu migracyjnego ptactwa wodnego.

Informację tę polski rząd uzyskał oficjalną drogą dopiero w ostatnich dniach sierpnia 2005 r.

Decyzja władz białoruskich zawiera niejasne stwierdzenie: "Wwóz drobiu zarodowego na terytorium republiki będzie dokonywany w uzgodnieniu z Głównym Zarządem Weterynarii."

Z informacji uzyskanych od eksporterów piskląt o sposobie realizacji tego warunku w praktyce, w odniesieniu do wwozu piskląt (także towarowych), wynika, że:

-obowiązek uzyskania pozwolenia z tamtejszego Głównego Zarządu Weterynarii ciąży na białoruskich odbiorcach piskląt,

-eksporter powinien zwrócić się do odbiorcy piskląt o podanie numeru uzyskanego pozwolenia na daną przesyłkę i powołać się na ten numer podczas formalności na granicy.

powrót