top

Archiwum

Odpowiedź Ministra Finansów na dezyderat Nr 8/23 dotyczący opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej, rozpatrzą sejmowe komisje Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz "Przyjazne Państwo" podczas wspólnego posiedzenia w dniu 18 marca 2009 r.


Prezydia tych komisji 23 stycznia br. uchwaliły Dezyderat w sprawie postępowań podatkowych w zakresie opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu, na podstawie przedstawionych informacji i zarzutów dotyczących niekonstytucyjnych zmian reguł podatkowych. Skutkiem takich działań są decyzje o domiarach podatkowych dla producentów rolnych sięgające 5 lat wstecz. Niekonstytucyjne działania fiskusa to, w szczególności: uchylanie wiążących interpretacji podatkowych (podatnicy, chcący potwierdzić swoją praworządność uzyskali je w swoich urzędach skarbowych) oraz  posługiwanie się w tym celu interpretacją nie mającą podstaw w zmianach prawa podatkowego. Sytuację tej grupy podatników, którzy zapłacili wcześniej swoje zobowiązania podatkowe, a teraz grożą im egzekucje podatkowe, Przewodniczący Komisji „Przyjazne Państwo” – Mirosław Sekuła określił: „koszmarem nocnym prowadzącego działalność gospodarczą”. Działania fiskusa wobec działów specjalnych  inni posłowie określali jako: „prawo kaduka”, „stan jak za czasów obowiązkowych dostaw”, „wkraczamy na ścieżkę która spowoduje, że zlicytujemy tych producentów”, „jeśli nie zapobiegniemy licytacjom podatników, to za jakiś czas będziemy się wstydzić.”

Ustalenia z posiedzenia Komisji w sprawie rozpatrzenia odpowiedzi Ministra Finansów powinny okazać się sprawdzianem skuteczności  funkcji kontrolnej sejmu w stosunku do rządu i poszczególnych ministrów oraz sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem konstytucyjnych reguł.

W tym przypadku zagrożeni podatnicy spodziewają się, że działania sejmu nie dopuszczą do stosowania prawa wstecz i wprowadzania obciążeń podatkowych bez ustawowych zmian w prawie podatkowym, bo takie są wymagania art. 217 Konstytucji RP.   


Minister Finansów nie zamierza dobrowolnie przyznać się do błędów,  nadal twierdzi w swoim stanowisku z dnia 26 lutego 2009 r. przekazanym Marszałkowi Sejmu w odpowiedzi na dezyderat, że działy specjalne produkcji rolnej miały obowiązek prowadzenia ksiąg podatkowych po przekroczeniu wielkości rocznych przychodów netto, określonych w ustawie o rachunkowości (1200 tys. EURO od 22 sierpnia 2008 r., a wcześniej 800 tys. EURO).


Pod presją dezyderatu Komisji sejmowych o wydanie interpretacji ogólnej, Minister Finansów zamierza wystąpić do Prokuratora Generalnego z prośbą o skierowanie wniosku do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego celem rozstrzygnięcia nieprecyzyjnych przepisów dotyczących prawa działów specjalnych do wyboru ustalania dochodu do opodatkowania w oparciu o normy szacunkowe dochodu.  


Minister Finansów, „kierując się zasadą działania w sposób budzący zaufanie do organów państwa”,   pozytywnie ocenia aktualne postanowienia organów skarbowych o wstrzymaniu wykonania decyzji o domiarach podatkowych, doręczonych do końca 2008 r.


Dalsze działania fiskusa dotyczące postępowań egzekucyjnych mają być podjęte dopiero po rozstrzygnięciu sprawy przez NSA.
powrót