top

Archiwum

Odpowiedź Ministra Finansów na wspólny dezyderat sejmowych Komisji Rolnictwa i "Przyjazne Państwo" rozpatrywana podczas posiedzenia tych Komisji w dniu 18 marca 2009 r. została przyjęta, ale nie zadowoliła wszystkich posłów


Zdaniem Krajowej Izby, popartej opiniami doradców podatkowych, odpowiedź Ministra Finansów powinna zostać odrzucona.

Pozytywne przyjęcie tej odpowiedzi ma jednak charakter warunkowy, bo Komisje zobowiązały się do nadzorowania dalszych działań Ministerstwa Finansów. Pod wpływem oświadczenia W-ce Ministra Finansów Macieja Grabowskiego o wstrzymaniu przez organy skarbowe wykonania decyzji o domiarach podatkowych oraz zapewnień, że sprawa działów specjalnych będzie miała wpływ na działania w celu zwiększenia pewności prawnej oraz deklaracji rozpoczęcia prac nad zmianami legislacyjnymi, posłowie zgodzili się czekać na proponowane przez ten resort rozwiązanie – złożenie wniosku do Naczelnego Sądu Administracyjnego o wydanie interpretacji ogólnej w formie uchwały przez rozszerzony skład 7 sędziów.
Poseł Romuald Ajchler – członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako jedyny wnioskodawca odrzucenia odpowiedzi Ministra Finansów, przypomniał Ministrowi M.Grabowskiemu, że normy szacunkowe dochodu ustalił minister finansów jako załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i postawił niezmiernie trafny zarzut:
„Nie chcecie stosować norm, które sami wypracowaliście! Wczujcie się w sytuację podatników”.

W  świetle intencji Komisji, stanowiących główny powód sformułowania dezyderatu Nr 8/23  z dnia 23 stycznia 2009 r. – odpowiedź Ministra Finansów nie spełnia oczekiwań Komisji. Nie odnosi się bowiem do bardzo poważnych zarzutów dotyczących niedopuszczalnego stanu niepewności prawnej i stosowania prawa wstecz przez organy skarbowe.

Przyjęcie przez Komisje tej odpowiedzi i aprobata dla skierowania sprawy do NSA to tylko kolejne przedłużenie stanu niepewności prawnej podatników.

Krajowa Izba wspólnie ze Stowarzyszeniem Branży Grzybów Uprawnych oraz z pozostałymi organizacjami reprezentującymi poszkodowanych podatników, zmuszona jest złożyć pisemny protest przeciwko odpowiedzi Ministra Finansów. Prezydia Komisji nie przewidziały bowiem możliwości wypowiedzi, podczas posiedzenia, dla strony społecznej – przedstawicieli organizacji branżowych zaproszonych  na to posiedzenie.

Trzeba przypomnieć, że dezyderat skierowany do Ministra Finansów miał na celu jednoznaczne rozwiązanie problemów producentów rolnych prowadzących działy specjalne produkcji rolnej i obronę tej grupy podatników przed domiarami podatkowymi. Domiary podatkowe zostały nałożone na podatników w związku z zakwestionowaniem przez organy kontroli skarbowej  rozliczeń z podatku dochodowego na podstawie norm szacunkowych dochodu za okres 5 lat wstecz.

Komisje Sejmowe, angażując się w tę sprawę, wzięły w szczególności pod uwagę fakt, że podatnicy, mieli prawo do przedświadczenia o słuszności swego postępowania. Prawo podatkowe dotyczące działów specjalnych produkcji rolnej nie zostało bowiem zmienione od 1992 r. Rację podatników potwierdzają coroczne decyzje urzędów skarbowych w sprawie wielkości zaliczek na podatek dochodowy obliczanych na podstawie norm szacunkowych  dochodu oraz wiążące interpretacje podatkowe wydane na wniosek podatników  przez Naczelników Urzędów Skarbowych. Interpretacje te jednoznacznie wyjaśniały kwestię sporu z resortem finansów, stwierdzeniem, że prawo wyboru przez podatników formy rozliczeń z podatku dochodowego nie jest ograniczone wielkością przychodu określonego w ustawie o rachunkowości na poziomie 800 tys. EURO (obecnie 1200 tys. EURO). Część z tych interpretacji została uchylona niezgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.
powrót