top

Archiwum

Na stronach internetowych Głównego Lekarza Weterynarii oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii są nowe informacje na temat ptasiej grypy


Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii – podstrona - Ptasia grypa zostały zamieszczone w dniu 16 września 2005 r. „Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla rolników utrzymujących drób.”

Również Główny Inspektor Sanitarny wydał w dniu 20 września 2005 r. nowy komunikat dotyczący ptasiej grypy. Komunikat ten znajduje się na stronie www. gis.gov.pl – podstrona – aktualności i podaje informacje Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) o aktualnej sytuacji epidemicznej oraz profilaktyczne zalecenia tej organizacji.

Wytyczne GIW zawierają zalecenia umożliwiające skuteczne zabezpieczenie gospodarstw oraz zmniejszenie ryzyka szerzenia się choroby oraz informację, że głównym źródłem zagrożenia dla zdrowia ludzi i drobiu są ptaki wolnożyjące, będące bezobjawowymi nosicielami ptasiej grypy.

Równocześnie Główny Lekarz Weterynarii zapewnia, że nie istnieje żadne zagrożenie zakażenia się konsumentów ptasią grypą, poprzez spożywanie mięsa drobiowego i jego przetworów.

Wszystkie gatunki drobiu przed wysyłką do ubojni, są obowiązkowo badane przez lekarza weterynarii, wystawiającego świadectwo zdrowia, a następnie podlegają badaniu przed i poubojowemu w ubojniach drobiu.

powrót