top

Informacje z firm

Każda kura znosi złote jaja - trzeba je TYLKO dobrze zapakować i mądrze sprzedać 


Twierdzenie, że wszystkie jaja są takie same przez całe dziesięciolecia determinowało sposób ich sprzedawania.
  
   

Rozwój nowoczesnych i masowych form sprzedaży oraz dystrybucji spowodował, że troska o produkt nie może ograniczać się jedynie do zapewnienia mu optymalnej ochrony, a  opakowanie jako instrument marketingu już od dawna powinno być skuteczniej wykorzystywane przez producentów jaj i handlowców jako najtańszy, i w chwili obecnej, jedyny instrument skutecznego marketingu gotowego produktu. 
  
   
  
Zanim cała branża dojrzeje do PROMOCJI GOTOWEGO PRODUKTU, w taki sam sposób, jak zrobili to choćby producenci mleka czy ryb, opakowanie do jaj na długo zapewne pozostanie jedynym nośnikiem wartości dodanej i jedyną wskazówką dla konsumenta.      
                                                              
                                                                                      ***   


Wyniki badań rynku dowodzą, że konsumenci jaj nie stanowią jednorodnej grupy. Można wśród nich dostrzec coraz wyraźniejszą polaryzację: z jednej strony znajdują się konsumenci bardzo wrażliwi na aspekt ceny i z tego powodu poszukujący tanich jaj w sklepach dyskontowych (możemy ich określić jako "łowców okazji”), z drugiej zaś strony coraz liczniejszą grupę stanowią konsumenci wybierający specjały jajeczne z wciąż rosnącego segmentu Premium. 
  

Podczas zakupów jaj klient dyskontu kieruje się dwoma głównymi kryteriami wyboru: ceną oraz świeżością jaj; inne aspekty produktu wzbudzają tym większy sceptycyzm, im mniejsza jest świadomość konsumenta i poziom jego dochodów.
  

Konsumenci poszukujący i wybierający z oferty Premium zwracają głównie uwagę na: sposób pozyskiwania jaj, komunikowaną przez opakowanie jakość, markę, zaufanie do producenta lub dystrybutora jaj, natomiast osoby dbające o własne zdrowie chętniej kupią jaja wzbogacone witaminami lub jaja o zwiększonej zawartości kwasów omega 3.  I jedna ważna uwaga zarówno dla handlu, jak i dla producentów jaj: dla całej tej grupy cena jaj nie jest  elementem decydującym o zakupie, więc mówienie o tym, że jaja muszą być tanie, jest nieporozumieniem i manipulacją. 
  

Przedstawiona powyżej klasyfikacja konsumentów nie jest oczywiście wyczerpująca, ponieważ podobnie jak konsumenci innych grup produktowych, niektórzy konsumenci jaj wybierają raz jeden produkt, a raz drugi, zmieniając zarówno własne poglądy, jak i wybierane produkty, ale mimo wielu różnic obie grupy łączy jedna cecha: obie stają się coraz liczniejsze.
                                                                
                                                                                     *** 

Do niedawna głównym zadaniem opakowania do jaj była ochrona produktu. Położenie nacisku na funkcję ochronną (chronienie zawartości) spychało na margines inne funkcje. Opakowania do jaj nie różniły się między sobą, a jeśli nawet się różniły, to różnice były niemal niedostrzegalne.

Ostatnie 10 lat to okres nieustannego rozwoju opakowań, ale przede wszystkim kształtowania poprzez opakowanie wizerunku produktu i marki. Pojawienie się etykietowanych opakowań do jaj sprawiło, że obok oczywistej już funkcji ochronnej coraz większą rolę zaczęła odgrywać funkcja promocyjno-sprzedażna opakowania, a samo opakowanie  stało się strategicznym instrumentem marketingu gotowego produktu.
 Dzisiejsza szerokość asortymentu jajczarskiego w segmencie cen wysokich i średnich to efekt zarówno rosnącej, choć wciąż niskiej, świadomości konsumentów w zakresie znajomości sposobów chowu kur, troski o własne zdrowie wyrażającej się w poszukiwaniu zdrowych i zapewniających długowieczność produktów, jak i coraz lepszego wykorzystywania możliwości marketingowych, jakie daje opakowanie.

Duża część wszystkich pakowanych dzisiaj jaj, to specjały jajczarskie, które wymagają odpowiedniej oprawy i prezentacji – są one oczywiście droższe, ale konsumenci chętnie płacą za wartość, której poszukują i oczekują. Opinia, że rynek wymaga jedynie jaj tanich jest z gruntu fałszywa.


Producenci i dystrybutorzy jaj powinni zrozumieć, że pełnowartościowy produkt, który oferują, MUSI mieć swoją cenę – jaja nie mogą być jedynie przedmiotem nieustannej promocji, rozumianej jako ich sprzedaż po niskiej cenie. Promocja jaj powinna rozumiana inaczej i znacznie szerzej, i przede wszystkim jako edukacja konsumenta w celu zwiększenia sprzedaży jaj, nie może być zatem rozumiana jedynie jako synonim podejrzanie niskiej ceny. Mądra promocja to działania na rzecz zwiększenia konsumpcji poprzez świadomie i szeroko prowadzone kampanie reklamowe.
 
                                                                                     ***   

Ponieważ wszystkie jaja są do siebie podobne, i wobec braku działań branży jaczarskiej na rzecz mądrze rozumianej reklamy i promocji produktu, opakowanie przejęło na siebie obowiązek komunikowania wartości, jakości i marki. Opakowanie wyróżnia i przekonuje do zakupu, a wartość produktu manifestuje się przede wszystkim poprzez odróżnienie się od produktów konkurencyjnych – design opakowania oraz przemyślana i  konsekwentnie stosowana grafika, ma w tym kontekście znaczenie strategiczne. Wyrażony proekologicznym opakowaniem oraz etykietą, organiczny związek między produktem a sposobem jego komunikowania i prezentacji – oto marketingowe wyzwanie, któremu musi sprostać współczesne, inteligentne opakowanie do jaj, sprzedawanych w równie nowoczesny i kolorowy sposób w nowoczesnych centrach handlowych.


Opakowanie – poprzez przemyślaną komunikację, musi wzmacniać pozytywne reakcje i odczucia konsumenta odnośnie producenta, produktu i marki, a im bardziej produkty są do siebie podobne, tym mniejszą rolę w ich wyborze odgrywa rozsądek i rozumowanie, a coraz większą emocje i wywołany nimi impuls zakupowy. Bo przecież żaden poważny handlowiec zajmujący się sprzedażą jaj, nie myśli z tęsknotą o foliowych lub papierowych torebkach, choć są najtańsze, i nie marzy o powrocie do nich, ponieważ są najmniej funkcjonalne, nie chronią produktu, nie komunikują go , i co jest największą ich wadą – nie potrafią sprzedać produktu, ponieważ go nie współtworzą, a jedynie wstydliwie ukrywają swoją zawartość.  

                                                                                     ***

Zakupy w nowoczesnych centrach handlowych coraz częściej są sposobem spędzania wolnego czasu i „miejscem pobytu", a tu miejsca na szarość i nijakość jest coraz mniej. Pozbawione indywidualizmu opakowanie do jaj, nikogo już nie przekona i nie zachęci do zakupu. Opakowanie do jaj powinno być traktowane przez producenta, dystrybutora a zwłaszcza przez handlowca, jako minispot reklamowy gotowego produktu - powinno reklamować produkt szybko i skutecznie. I najważniejsze - musi równie szybko i skutecznie doprowadzać do jego sprzedaży. Sklepy detaliczne już dawno przestały być "wysypiskiem" wyrobów producentów, ale zostały przedstawicielem klientów. We współczesnym  handlu ceny i jakość towaru nie są już gwarantami rynkowego sukcesu - coraz więcej zależy od sposobu prezentacji produktu, a więc także od opakowania, które często jest jedyną szansą na  nadanie  produktowi indywidualnego charakteru oraz udaną i szybką jego sprzedaż.  


Moim zdaniem, w niedalekiej przyszłości cała branża musi dostrzec konieczność podjęcia działań, które będą skutecznie i w długiej perspektywie promowały świeże i smaczne polskie jaja jako produkt – pełnowartościowy, dostępny i niezbędny w diecie. 

                                                                                     ***

Jako konsumenci coraz większą wagę przywiązujemy do ekologicznego charakteru opakowań. Wraz z postępującą degradacją środowiska naturalnego należy oczekiwać, że grupy konsumentów o prośrodowiskowym nastawieniu będą coraz liczniejsze i będą żądały takich opakowań, poprzez które producenci jaj manifestują swój stosunek do problemu ochrony środowiska.

Opakowania do jaj produkowane przez firmę HARTMANN, dają pewność, że kupując zapakowane w nie jaja, nie przyczyniają się Państwo do nadmiernego i nieuzasadnionego obciążania środowiska naturalnego – są biodegradowalne, wykonane z odnawialnego surowca i mogą być ponownie przetwarzane.  

Nasza Firma w uznaniu wysiłków na rzecz ochrony środowiska została wyróżniona najwyższą nagrodą Unii Europejskiej za podjęte i konsekwentnie realizowane działania proekologiczne.                                                     
                                                                                     ***         
                                                                       
                                                                       Opakowania Superface

 
                         
                                                                        
                                                                        Opakowania IMAGIC
 
   
 

Superface i IMAGIC to innowacyjne wcielenia dobrze znanych wszystkim producentom jaj i handlowcom opakowań z nadrukiem bezpośrednim oraz z etykietą. Emocjonalny, podkreślony unikalną i  wzbudzającą zaufanie oraz  chęć zakupu jaj kolorystyką design IMAGIC-a, to odpowiedź HARTMANN-a na potrzeby współczesnego konsumenta i rynku.

Opakowanie IMAGIC zostało wyróżnione w zorganizowanym przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie pod patronatem Ministra Gospodarki i Pracy RP, ogólnopolskim konkursie PAKSTAR 2004, natomiast w światowym konkursie WORLDSTAR 2004, zostało przez przez międzynarodową organizację World Packaging Organization uhonorowane nagrodą ‘Award for packaging exellence”.  


                                                                                    ***

                        Zapraszamy do współpracy Producentów jaj, Dystrybutorów oraz Handlowców.
 
                                                                 HARTMANN POLSKA Sp. z o.o.
 
                                                                ul. Mała 4, 66-400 Gorzów Wlkp.
                                                               Tel.: 95 7281982, fax: 95 7281984
                                                                  www.hartmann-packaging.com 
                                                                        www.opakowaniadojaj.pl