top

Archiwum

Bezpieczeństwo produktów drobiarskich gwarantuje, obowiązujący w Polsce system wczesnego wykrywania ptasiej grypy


Systemy wczesnego wykrywania mają na celu egzekwowanie obowiązku szybkiego informowania Inspekcji Weterynaryjnej przez właścicieli ferm drobiu o wszelkich objawach chorobowych, co ma skutecznie zapobiec ewentualnemu wprowadzeniu do obrotu produktów pochodzących od podejrzanych ptaków.

Fermy drobiu są zobowiązane, na podstawie zaleceń Głównego Lekarza Weterynarii oraz specjalnych Decyzji Komisji Europejskiej, ustanawiających środki bezpieczeństwa biologicznego, do natychmiastowego zgłaszania podejrzanych objawów, w oparciu o następujące kryteria:

- zmniejszenie spożycia pasz i wody o ponad 20%,

- zmniejszenie produkcji jaj o ponad 5% przez okres przynajmniej 2 dni,

- wskaźnik umieralności wyższy niż 3% tygodniowo,

- wszelkie objawy kliniczne lub zmiany pośmiertne stwarzające podejrzenie ptasiej grypy.

Środki bezpieczeństwa biologicznego polegają na wzmożonych kontrolach zdrowia ptaków na fermach drobiu, ukierunkowanych na wczesne wykrywanie wszelkich objawów chorobowych.

List otwarty Prof. dr hab. Tadeusza Frymusa – Kierownika Zakładu Chorób Zakaźnych i Epidemiologii Katedry Nauk Klinicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW, opublikowany w dniu 26 października 2005r. w „Gazecie Wyborczej” potwierdza, że produkty drobiarskie można konsumować bez obaw:

„Bądźmy więc czujni, przestrzegajmy ściśle zarządzeń weterynaryjnych i przygotowujmy się na najgorsze, ale jedzmy nadal drób oraz jaja i nie popadajmy w panikę, bo dotychczas ptasią grypą nie dzieje się nic nadzwyczajnego.”

powrót