top

Archiwum

Zakaz importu mięsa drobiu i półproduktów spożywczych produkowanych z drobiu na terytorium Ukrainy


W dniu 20 października 2005 r. Rada Najwyższa Ukrainy podjęła uchwałę zakazującą importu mięsa drobiowego i półproduktów spożywczych produkowanych z drobiu na terytorium Ukrainy przez okres 6 miesięcy. W/w dekret został wydany w związku z zarejestrowanymi przypadkami ptasiej grypy w wielu krajach i wejdzie w życie z dniem daty publikacji (daty nie podano).

Prezydent Ukrainy – Wiktor Juszczenko polecił Gabinetowi Ministrów Ukrainy przygotować i podjąć środki zapobiegawcze przeciwdziałające groźbie rozszerzenia wysoce patogennej grypy ptaków na terytorium Ukrainy.

Zakaz nie dotyczy takich produktów jak jaja wylęgowe, pisklęta i jaja spożywcze.

powrót