top

Archiwum

Uszczelnienie procedur w eksporcie produktów pochodzenia zwierzęcego na rynek rosyjski


W tym celu Główny Lekarz Weterynarii wprowadził do stosowania następujące instrukcje:

- Instrukcję Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWhig.500/1/06 z dnia 10 stycznia 2006r. w sprawie wydawania, odbioru, ewidencjonowania i przechowywania eksportowych i przed-eksportowych świadectw zdrowia dla zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych na eksport do Federacji Rosyjskiej.

Instrukcja ta zwiększa i uszczelnia nadzór nad wydawaniem i ewidencjonowaniem świadectw zdrowia.

- Instrukcję Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWhig.500/2/06 z dnia 10 stycznia 2006r. w sprawie współdziałania urzędowych lekarzy weterynarii i funkcjonariuszy celnych przy wysyłce towarów na rynek Federacji Rosyjskiej.

Instrukcja ta została przyjęta w związku ze złożonymi stronie rosyjskiej gwarancjami dotyczącymi wystawiania eksportowych i przed-eksportowych świadectw zdrowia dla produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do wywozu do Federacji Rosyjskiej.

Instrukcje: GIWhig.500/1/06 oraz GIWhig.500/2/06 są dostępne na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii – www.wetgiw.gov.pl

powrót