top

Archiwum

Nowe informacje na temat ptasiej grypy na stronie internetowej Głównego Lekarza WeterynariiNa stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii – podstrona - Ptasia grypa zostały zamieszczone w dniu 16 lutego 2006 r. uaktualnione „Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu.”, oraz uaktualniony „Krajowy Program monitorowania zakażeń wirusami influenzy ptaków u drobiu i ptaków dzikich w 2006 r.”

Wytyczne GIW zawierają zalecenia umożliwiające skuteczne zabezpieczenie gospodarstw oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia choroby.

Jednocześnie, Główny Lekarz Weterynarii zapewnia, że nie istnieje żadne zagrożenie zakażenia się konsumentów ptasią grypą, poprzez spożywanie mięsa drobiowego i jego przetworów.

Wszystkie gatunki drobiu przed wysyłką do ubojni, są obowiązkowo badane przez lekarza weterynarii, wystawiającego świadectwo zdrowia, a następnie podlegają badaniu przed i poubojowemu w ubojniach drobiu.

Dokument „Krajowy program monitorowania zakażeń wirusami influenzy ptaków u drobiu i ptaków dzikich w 2006 r.” określa metody prowadzenia badań kontrolnych na obecność influenzy ptaków u drobiu i dzikich ptaków, zasady pobierania próbek.

Na stronie Głównego Lekarza Weterynarii umieszczono również Decyzję Komisji z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącą niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzewanych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa w Niemczech.

Na podstawie tej decyzji można przeanalizować jakie środki stosuje się w krajach członkowskich UE w przypadku gdy potwierdzono występowanie u dzikiego ptactwa wysoce zjadliwej grypy ptaków.

powrót