top

Archiwum

Upały przyczyną poważnych strat w sektorze drobiu i jaj


Branża jeszcze nawet nie zaczęła odrabiać strat poniesionych w związku z ptasią grypą, to znów upały, utrzymujące się nieprzerwanie od kilku tygodni, powodują poważne straty na fermach drobiu i w zakładach wylęgowych.

Wysokie temperatury spowodowały 5-10% spadek nieśności w stadach reprodukcyjnych. Gorsze zapłodnienie jaj wylęgowych i spadek ich wartości biologicznej powoduje powszechne pogorszenie wyników wylęgów w granicach od 5-10%. Dorosłe stada drobiu reprodukcyjnegow tych warunkach, nie są zdolne do osiągnięcia "szczytu nieśności". To samo dotyczy stad rozpoczynających produkcję nieśną w okresie upałów.

W stadach reprodukcyjnych indyków nieśność spadła o 20% - występuje zjawisko tzw. kwoczenia, którego poziom w okresie obecnych upałów sięga nawet 25% liczebności stada.

Występują poważne utrudnienia, w wymagającym dużej precyzji, prowadzeniu stad reprodukcyjnych. Długotrwałe upały powodują, że producenci jaj wylęgowych zmuszeni są do podejmowania nawet takich decyzji, które są dla nich niekorzystne z punktu widzenia efektywności produkcji. Aby zapobiec masowym upadkom drobiu, ograniczają ilości podawanych pasz. Sytuacja ta ma również wpływ na konieczność zaostrzenia selekcji piskląt w zakładach wylęgowych w celu wyeliminowania słabszych piskląt.

Te wszystkie czynniki ostatecznie powodują wzrost jednostkowych kosztów produkcji jaj wylęgowych i piskląt.

Należy spodziewać się, że długotrwałe upały mają wpływ na zmniejszenie podaży piskląt.

Trudne warunki w transporcie piskląt powodują ich osłabienie i "zmęczenie", co niewątpliwie będzie odbije się napogorszeniu wyników w produkcji towarowej żywca i jaj.

Producenci żywca informują, że upały powodują gorsze pobieranie paszy, czego skutkiem sązmniejszone przyrosty drobiu rzeźnego - kurcząt i indyków i konieczność przedłużenia okresu tuczu, co ma wpływ na wzrost kosztów produkcji.

Z drugiej strony, zagrożenie masowymi upadkami drobiu w wyniku wysokich temperatur powoduje konieczność podejmowania decyzji o wcześniejszej sprzedaży żywca do uboju, pomimo nieuzyskania oczekiwanych przyrostów, zapewniających opłacalność produkcji.

Wzrosły upadki na fermach żywca, zwłaszcza w końcowym okresie cykli produkcyjnych.

W okresie upałów notuje się także większą liczbę przypadków masowych upadków drobiu w wyniku awarii technicznych na fermach bądźprzerw w dostawach energii elektrycznej.

Upały powodują także straty w transporcie drobiu żywego. Zmniejszanie ryzyka upadków w transporcie, polega głównie na ograniczeniach ilości przewożonych sztuk, cowiąże się z ponoszeniem kosztów dodatkowych przewozów.

Na upadki w transporcie do uboju narażone są w szczególności ciężkie indyki. Notuje się zwiększone upadki w transporcie tych ptaków, nawet do kilkudziesięciu sztuk w jednym środku transportu.

Producenci jaj spożywczych również informują o poważnych zakłóceniach w produkcji spowodowanych upałami. Powszechnym zjawiskiem jest spadek nieśności w granicach od 5-10 %. Straty powiększa niska masa jaj, znoszonych w tym okresie. Podobnie jak w przypadku stad reprodukcyjnych, towarowe kury nieśne w tak trudnych warunkach nie są zdolne do osiągnięcia zakładanej wydajności nieśnej w okresie tzw. szczytu produkcji. Przy tak wysokich temperaturach bardzo poważnie zakłócone jest wejściemłodych stad kur w nieśność. Wiadomo jest, że stada ta słabo rokują osiągnięcie szczytu nieśności.

Wymienione czynniki mają wpływ na wzrost jednostkowych kosztów produkcji jaj. Przy tak niskich cenach sprzedaży jaj, skutki upałów powiększają dodatkowo straty ferm.

Wzrosły takżekoszty energii zużywanej na wentylowanie kurników.

Producenci drobiu i jaj najbardziejobawiają się przerw w dostawach energii elektrycznej oraz ograniczeń w dostawach wody. W takich sytuacjach doszłoby do ogromnych strat - masowych padnięć całych stad drobiu.

powrót