top

Archiwum

Stawka liniowa ogrodników i hodowców


Podatnicy osiągający dochody z działów specjalnych produkcji rolnej (sadownictwo, ogrodnictwo, wylęgarnie drobiu, fermowa hodowla drobiu itd.) mogą od 2007 r. płacić podatek według stawki liniowej 19 proc. Jednakże możliwość ta dotyczy wyłącznie podatników, którzy dochód ze swej produkcji ustalają na podstawie ksiąg (przychodów rozchodów lub rachunkowych). Nie mogą tak się rozliczać ustalający dochód na podstawie norm szacunkowych. Dla skorzystania z tej formy rozliczeń muszą zawiadomić o wyborze na piśmie urząd skarbowy do 30 listopada roku poprzedniego, a rozpoczynający prowadzenie takiej działalności w trakcie roku podatkowego – w ciągu 7 dni od jej rozpoczęcia.

Jednakże ci, którzy chcą opłacać podatek wedle stawki liniowej już w 2007 r., mieć będą czas na zawiadomienie o tym urzędu do 20 stycznia 2007 r.

Rzeczpospolita – Dodatek „Dobra Firma” – 21 listopada 2006 r.

powrót