top

Aktualności

Czy to prawda, że jemy tylko 160 jaj na mieszkańca?


Czy to prawda, że spożycie jaj, w porównaniu do średniej w latach 2008-2010, spadło o 30 % ?  

Odpowiedź : NIE.

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz uważa, że spożycie jaj w Polsce jest znacznie wyższe. Szacujemy, że roczna produkcja jaj w Polsce wynosi 13,4 mld szt , a statystyczny Polak spożywa około 258 jaj.

Komentarz własny Krajowej Izby do artykułu : Polakom jajka w smak głównie na Wielkanoc (22.03.2016) „Rzeczpospolita” ocenia w tym artykule, na podstawie wyliczeń IERIGŻ oraz BGŻ BNP Paribas, że : „ Jemy mniej jaj niż sąsiedzi” ( autor : red. Beata Drewnowska - ) http://www.rp.pl/Przemysl-spozywczy/303219948-Polacy-jedza-znacznie-mniej-jaj-niz-sasiedzi.html#ap-1

Oszacowaliśmy roczną wielkość krajowej produkcji jaj spożywczych i bilansowe spożycie jaj na mieszkańca.

Posłużyliśmy się w tym celu następującymi danymi :

- Roczne wstawienia piskląt kurek nieśnych na fermy jaj spożywczych - 37 mln kurek ( krajowe wylęgi i import piskląt kurek – dane GUS i Inspekcji Weterynaryjnej )

- Liczba zarejestrowanych w Polsce stanowisk dla kur nieśnych – 43, 1 mln stanowisk ( dane Głównego Lekarza Weterynarii )

- Średnioroczne pogłowie/potencjał produkcyjny na fermach – 39 mln kur

- Średnioroczna podaż jaj od 1 kury – 303 jaja ( na podstawie średniej nieśności )

Roczna podaż jaj spożywczych w Polsce wynosi ok. 13,4 mld jaj ( dane szacunkowe ) :

w tym :

- fermowa produkcja - 11,8 mld szt jaj ( 39 mln kur x 303 jaja/od 1 kury = 11, 8 mld szt jaj )

- produkcja drobnotowarowa, przyzagrodowa * - 1,6 mld szt jaj

*Przyzagrodowa produkcja prowadzona jest w 550 tys. gospodarstw wytwarzając 100 tys. ton jaj co stanowi ok. 17 % - udział w całej krajowej produkcji jaj ) – dane IERiGŻ - PIB

Wyliczenie bilansowego spożycia jaj :

- Podaż z krajowej produkcji jaj – 13,4 mld szt jaj

- Eksport jaj w skorupkach ( dane za 2015 r. ) – 3,75 mld szt

- Import jaj w skorupkach ( dane za 2015 r. ) - 0,275 mld szt

- Zużycie w kraju ( bezpośrednie w skorupkach i do przetwórstwa ) ogółem – 9,9 mld szt

- Średnioroczne spożycie/ 1 mieszkańca Polski – 258 jaj (9,9 mld jaj : 38 454 576  mieszkańców – dane GUS )

Krajowa Izba jest przekonana, że wprowadzona w 2016 r. zmiana metodyki statystycznej GUS w zakresie zbierania danych o wielkości krajowej produkcji jaj spożywczych będzie miała wpływ na zweryfikowanie oficjalnych danych w zakresie wielkości produkcji jaj i wyliczeń bilansowego spożycia jaj na mieszkańca.

powrót