top

Aktualności

Unijny sektor jaj w 2015 r. i prognozy ekspertów na 2016 r.


Dane Komisji Europejskiej ( DG AGRI )  z 17 marca 2016 r. wybrane z prezentacji : „Sytuacja na rynku jaj w UE” – opracowanej dla Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych.  

Sektor jaj :

Prognozowana wielkość produkcji jaj w UE w 2016 r. :

Ogółem : 7 713 tys. ton  ( zmiany : 2015/ 2014 r. wzrost +  2,7%, 2016/2015 wzrost + 1.8 % ) 

w tym :

- jaja konsumpcyjne – 6 797 tys. ton  (zmiany : 2015/2014 r. wzrost + 2,5 %, 2016/2015  +1,9 % )

- jaja wylęgowe – 916 tys. ton ( zmiany : 2015/2014 wzrost + 4,7 %, 2016/2015 wzrost + 0,9 % )

Udział produkcji jaj wylęgowych w całej unijnej produkcji jaj kształtuje się na poziomie ok. 12 % :

 2014 r. - 11,8 %, 2015 r. - 12 %, 2016 r. – 11,9 %.

Przewiduje się przyrost produkcji jaj spożywczych w następujących krajach o znaczącej w UE wielkości produkcji         ( należących to grupy tzw. wielkiej siódemki ):

Hiszpania +10%, Holandia +5,3 %, Niemcy + 0,9%, Włochy +0,6 %, Wielka Brytania + 0,9 %, Polska + 2,5 %

Prognozowana przez ekspertów produkcja jaj wylęgowych w poszczególnych państwach członkowskich UE w 2016 r. w porównaniu z 2014 i 2015 r.

Produkcja jaj wylęgowych ogółem w UE w 2015 r. wzrosła w 2015 r. o + 4,7 %, w 2016 r. – prognozowany jest wzrost o 0.9 %.  Największy wzrost produkcji jaj wylęgowych przewiduje się w następujących państwach członkowskich o największej produkcji : Hiszpania o  + 1,6 %, Wielka Brytania o + 2,6 %, Polska o + 4,5 %.   

Miesięczne wstawienia kurek nieśnych w UE w latach 2014 – 2015 r.

Wielkości miesięcznych wstawień kurek w całej UE w 2015 r. kształtowały się w granicach od 22 – 26 mln szt.    

Zmiany średnich unijnych cen jaj klasy A w zakładach pakowania. W 9-tym tygodniu 2016 r. ( I tydzień marca ) średnia unijna cena jaj wyniosła 122, 84 EUR/100 kg. W porównaniu z takim samym tygodniem ubiegłego roku jest to spadek o - 7,1 %. 

Porównanie cen jaj, wyrażonych w Euro/100 kg, na światowych rynkach : UE- 122,84 , USA – 123,74, Brazylia – 101,30 , Indie -  69,1.  

Informacje o unijnym handlu zagranicznym produktami sektora jaj.

 Unijny import jaj w 2015 r. oraz w styczniu 2016 r.( w ekwiwalencie jaj w skorupkach ). Łączny przywóz do UE wyniósł w 2015 r. – 18 869 ton ( wzrost o 38 % ). Główni dostawcy na unijny rynek : Ukraina ( 19,4 % udział w imporcie ), Indie ( 30,4 % ) USA ( 14,5 % ) Argentyna ( 17,1 % udział ), Albania ( 8,2 % ).

Import w styczniu 2016 r. wyniósł łącznie – 1 573 tony ( spadek o 0,2 % ). Główni dostawcy : Ukraina – 973 tony          ( 61,9% udział w całym imporcie ), Argentyna – 273 tony ( 15 % udział).

Unijny eksport jaj ( w ekwiwalencie jaj w skorupkach ) w 2015 r. oraz w styczniu 2016 r.

Łączny unijny wywóz w 2015 r. wyniósł – 282 868 ton co stanowiło 21 % wzrost w porównaniu z 2014 r. Najwięksi odbiorcy unijnego eksportu : Japonia ( 26 % udział ), USA ( 17% udział ), Szwajcaria ( 15 % udział ). Zjednoczone Emiraty Arabskie ( 5% ) Izrael ( 4 % ).

Unijny eksport w styczniu 2016 r. wyniósł 23 035 ton i był wyższy o 31 % od eksportu w styczniu 2015 r. Najwięksi odbiorcy :  USA – ( 22% udział w całym eksporcie , Szwajcaria ( 15 % ) , Japonia (12%)., Zjednoczone Emiraty Arabskie ( 11 % udział ), Izrael ( 9%  udział).

powrót