top

Aktualności

Polski handel zagraniczny jajami w skorupkach (kod CN 0407) w okresie styczeń- luty 2016 r.


Dane opracowane przez Departament Rynków Rolnych w MRiRW na podstawie informacji Ministerstwa Finansów (dane wstępne).

Eksport

W pierwszych dwóch miesiącach  2016 r. wyeksportowano z Polski łącznie 46 812 ton jaj w skorupkach o wartości 46 441 tys. EUR. W porównaniu z takim samym okresem w 2015 r. eksport tych produktów był wyższy o 15 011 ton ( + 47% ).

Najwięksi unijni odbiorcy polskich jaj : Niemcy - 10 656 ton ( 23% udział w eksporcie ), Holandia - 9 127 ton ( 19% udział w eksporcie ), Włochy - 9 518 ton ( 20% udział w eksporcie ).

Wysłaliśmy w tym okresie jaja do 20 państw członkowskich UE.

Odbiorcy polskiego eksportu – kraje trzecie: Szwajcaria, Irak, Gambia, Liberia.

Import

W styczniu i lutym 2016 r. zaimportowano do Polski  łącznie 2 553 tony jaj  w skorupkach o wartości 5 746 tys. EUR. Jest to spadek w porównaniu takim samym okresem w ubiegłym roku o 516 ton ( - 17%).

W pierwszych dwóch miesiącach 2016 r. najwięcej jaj zakupiliśmy w Niemczech – 605 ton ( 24% udział w imporcie ), Republice Czeskiej – 540 ton ( 21% udział w imporcie ), na Łotwie – 379 ton ( 15% udział w imporcie ) oraz na Litwie – 366 ton ( 14% udział w imporcie ).

 

powrót