top

Aktualności

Spotkanie przedstawicieli branży uboju drobiu i przetwórstwa mięsnego.


Z inicjatywy Ogólnopolskiego Związku Producentów Drobiu POLDRÓB,  10 maja 2016 odbyło się spotkanie koordynacyjne organizacji reprezentujących polską branżę drobiarską i przetwórstwa mięsnego.
Tematem spotkania były opłaty ponoszone przez polskie firmy na utrzymanie systemu kontroli weterynaryjnej.
Obecnie obowiązujące wymagania uznano za przestarzałe i nieodpowiadające rzeczywistości.

Zebrani przygotowali wspólne stanowisko, które zostanie przedstawione Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecny na spotkaniu członek Zespołu ds. Reformy Systemu Bezpieczeństwa Żywności obiecał przedłożyć wnioski branży pod obrady w/w Zespołu.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele:

Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej

Krajowej  Izby Producentów Drobiu i Pasz

Ogólnopolskiego Związku Producentów  Drobiu  „POLDRÓB”

CEDROB SA

P.D.  DROBEX Spółka z o.o.

KONSPOL  Spółka z o.o

PKM DUDA

WIPASZ

powrót