top

Aktualności

Nowa Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie - pierwsze posiedzenie


Radę powołał w kwietniu br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztof Jurgiel  jako organ pomocniczy w celu stworzenia płaszczyzny do dialogu pomiędzy Ministrem Rolnictwa a organizacjami działającymi w środowisku rolniczym.

W jej skład wchodzą przedstawiciele branżowych organizacji sektora rolno-spożywczego, związków zawodowych rolników indywidualnych i społeczno-zawodowych organizacji rolników oraz samorządu rolniczego. Krajową Izbę Producentów Drobiu i Pasz reprezentuje Prezes Izby - Rafał Ratajczak.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia przedstawicielom organizacji członkowskich wręczone zostały Akty powołania do Rady. Zgodnie z regulaminem Rady, głównym punktem tego pierwszego posiedzenia były wybory na funkcje przewodniczącego Rady oraz dwóch jego zastępców.

Przewodniczącym Rady został Jerzy Wierzbicki, reprezentujący Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego. Na funkcję zastępców przewodniczącego Rady największą liczbę głosów otrzymali: Agnieszka Maliszewska, reprezentująca Polską Izbę Mleka oraz Adam Stępień, reprezentujący Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju. Nowo wybrane prezydium Rady złożyło wniosek do Ministra o powołanie na w/w funkcje i zadeklarowało uczestnictwo w

eksperckich zespołach zadaniowych. Ich działalność przewidziana została w Regulaminie Rady.

Rada Dialogu Społecznego częściowo wzorowana jest na funkcjonującej przez wiele lat Radzie Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa. RGŻ została rozwiązana 31 grudnia 2014 r. przez Ministra Marka Sawickiego.

powrót