top

Aktualności

Będzie reforma systemu nadzoru nad bezpieczeństwem żywności


Założenia reformy zostały przedstawione podczas konferencji prasowej kierownictwa resortu rolnictwa w dniu 25 maja 2016 r.

Od 2018 r. nadzór sprawować będzie tylko jedna instytucja - Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności (PIBŻ ).

Treść informacji prasowej MRiRW :

Zarządzeniem nr 7 z 7 marca 2016 r. powołany został Zespół do spraw reformy instytucjonalnej systemu bezpieczeństwa żywności, którego zadaniem jest opracowanie propozycji zmian systemowych dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem żywności oraz koncepcji zmian w organizacji i funkcjonowaniu służb inspekcyjnych, w tym projektów ustaw niezbędnych do przeprowadzenia reformy instytucjonalnej systemu bezpieczeństwa żywności. Przewodniczącym Zespołu jest główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa Andrzej Chodkowski.

Planowana reforma systemu nadzoru, polegać będzie na konsolidacji obecnie działających 5 instytucji kontrolnych : Inspekcji Weterynaryjnej (IW), Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS)  ), Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ( IJHARS ) oraz Inspekcji Handlowej w zakresie obejmującym kontrolę żywności.

W założeniach reformy przewidziane jest również powołanie Narodowej Rady Naukowej Bezpieczeństwa Żywności, której zadaniem ma być wyznaczanie strategicznych kierunków i naukowych podstaw analizy ryzyka oraz koordynacja badań realizowanych przez instytuty i uczelnie.

Nowa inspekcja będzie posiadała spionizowaną strukturę, a podporządkowanie jednostek terenowych nie będzie realizowane, jak dotychczas, za pośrednictwem wojewodów lub władz samorządowych. Finansowanie PIBŻ zostanie zintegrowane i będzie się odbywać w ramach jednej części budżetowej. Dzięki temu inspekcja uzyska większą efektywność operacyjną, wyrażającą się np. możliwością oddelegowania pracowników do innej części kraju w celu wykonywania nieplanowanych zadań w sytuacjach kryzysowych lub potrzeb związanych na przykład z obsługą eksportu. Jednolity budżet pozwoli na racjonalizację wydatków i lepsze wykorzystanie posiadanych środków;

Przygotowanie reformy wiąże się z potrzebą prac legislacyjnych, obejmujących uchwalenie ustawy o PIBŻ oraz zmiany ustaw regulujących sprawy z zakresu bezpieczeństwa żywności, a także wydanie lub znowelizowanie ponad 100 rozporządzeń.

Nadzieje mogą budzić zapowiedzi przedstawione w założeniach reformy dotyczące pozytywnego wpływu na obowiązki przedsiębiorców - zmniejszenie uciążliwości kontroli w grupie małych i średnich firm, dla których relacje ze służbami kontrolnymi  stanowią duże obciążenie. Zintegrowane inspekcje mają zmniejszyć ich liczbę i tym samym skrócić poświęcanych przez przedsiębiorców na obsługę kontroli. Jedna Inspekcja ma zintegrować rejestry przedsiębiorców, które obecnie są prowadzone odrębnie przez każdą z inspekcji oraz usprawnić prowadzenie spraw związanych z otwieraniem zagranicznych rynków dla polskiej żywności.

powrót