top

Archiwum

Nowe ustalenia taryfowe dotyczące importu mięsa drobiu z Brazylii i Tajlandii


Rozstrzygnięcie sporu na forum WTO pomiędzy Unią Europejską, a krajami trzecimi odnośnie klasyfikacji mięsa drobiu z dodatkiem soli, skutkuje zawarciem porozumienia z Brazylią i Tajlandią odnośnie modyfikacji taryfy celnej i zmianami w warunkach przywozu mięsa drobiu na wspólny rynek.


W związku z korzystnym dla Brazylii i Tajlandii wyrokiem panelu WTO, Komisja Europejska zmuszona została do zmiany klasyfikacji solonego mięsa drobiowego we wspólnotowej taryfie celnej.


Poprzednio dla mięsa kurzego bez kości, mrożonego i zawierającego od 1,2 do 1,9% soli, zgodnie z rozporządzeniem WE 1223/2002 obowiązywał kod CN 0207 14 10.


Przepis ten został uchylony nowym rozporządzeniem Komisji WE nr 949/2006 z dnia 27 czerwca 2006r., które zmienia status mięsa solonego we wspólnotowej taryfie celnej. Rozporządzenie to zawiera dodatkowe wyjaśnienia, że „mięso i podroby jadalne solone, w solance” w pozycji CN od 210 11 do 210 93 oznacza mięso i podroby jadalne głęboko i jednorodnie nasycone solą, w których zawartość soli wynosi nie mniej niż 1,2% pod warunkiem, że jest to solenie w celu długoterminowej konserwacji. Wymienione kody CN dotyczą mięsa ze świń.


Istotne jest także drugie wyjaśnienie, dotyczące kodu CN 0210 99 „mięso solone, w solance pozostałe”, które określa, że jest to mięso, którego solenie nie jest stosowane w celu długotrwałej konserwacji. W tej grupie towarów znajduje się m. in. mięso drobiowe.


Taka zmiana klasyfikacji we wspólnotowej taryfie celnej, skutkuje stosowaniem dla solonego mięsa drobiowego znacznie niższej stawki celnej niż w przypadku kodu CN 0207 14 10.


Obecnie stawka ta wynosi 15,4% i jest obowiązująca dla wszystkich krajów trzecich (także dla Brazylii), co przy jednoczesnym braku ograniczeń ilościowych w przywozie do czasu ustanowienia kontyngentów, może mieć wpływ na zwiększenie przywozu mięsa drobiu na rynki krajów członkowskich.


Sytuacja ta zmusiła Komisję Europejską do złożenia na forum WTO wniosku o ustalenie dla Brazylii i Tajlandii ograniczeń w przywozie solonego mięsa drobiowego.


W wyniku negocjacji, ustalono że, stosowane obecnie niskie cła, w najbliższym czasie będą obowiązywać wyłącznie w ramach kontyngentów ilościowych.


Wysokość rocznego kontyngentu na przywóz solonego mięsa drobiowego z Brazylii, przy 15,4% stawce celnej, wynosić będzie 170.807 ton. Przywóz poza kontyngentem będzie obłożony bardzo wysokim cłem – 1300 euro za tonę.


Jednocześnie, na wniosek Unii Europejskiej wprowadzone zostaną także ograniczenia w przywozie przetworzonego mięso drobiowego. Brazylia będzie mogła w ciągu roku eksportować do Unii Europejskiej:

- 92.300 ton przetworzonego mięsa z indyków objętego kodem CN 1602 31, objętego stawką celną 8,5%. Stawka poza kontyngentem wynosić będzie 1024 euro za tonę.

- 73.000 ton gotowanego mięsa z kur Gallus gallus objętego kodem CN 1602 32 19, objętego stawką celną 10,9%. Stawka poza kontyngentem wynosić będzie 1024 euro za tonę.


Komisja Europejska uznała, że wynik tych negocjacji jest dla UE korzystny i zabezpiecza wspólnotową produkcję.


Wdrożenie wyników negocjacji nastąpi po upływie 4 miesięcy od dnia zakończenia rozmów z Tajlandią.


W ostatnich dniach pojawiła się informacja o podpisaniu porozumienia między Tajlandią a Unią Europejską (www.poultrynews.com – 27 listopada 2006 r.).


Z informacji tych wynika, że wielkość rocznego kontyngentu dla przywozu mięsa solonego z Tajlandii ustalono na 92.610 ton i przywóz ten objęty będzie 15,4% stawką celną. Stawka celna poza kontyngentem wynosić będzie 1.300 euro / tonę.


Dla gotowanego mięsa drobiowego roczny kontyngent wynosić ma 160.033 ton.
powrót