top

Aktualności

Ceny jaj w Unii Europejskiej


Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej ceny jaj w Europie są średnio niższe aż o 23,5 proc. niż rok temu. W Polsce spadek jest jeszcze większy i wynosi 28,3 proc. Bardziej niż w Polsce w ostatnim roku jaja potaniały w Hiszpanii (34,7 proc), Belgii (31,8 proc.), Portugalii (30,7 proc.) oraz Niemczech (29,5 proc.). Są w Europie jednak kraje, które oparły się tak gwałtownej tendencji spadkowej, co więcej w niektórych państwach ceny jaj w ostatnim roku wzrosły.  Wśród krajów, w których producenci mogli cieszyć się wzrostem cen lub niewielkim spadkiem są: Malta – wzrost cen o 13,8 proc., Austria – wzrost cen o 5,2 proc., Dania – wzrost cen o 0,3 proc., Cypr – spadek cen o 0,5 proc., Finlandia – spadek cen o 1,9 proc. oraz  Irlandia – spadek cen o 2,3 proc.

Powyższe wyliczenie pokazuje, że rynek jaj w Europie jest znacznie bardziej różnorodny niż wskazuje na to średni spadek cen ogłaszany przez Komisję Europejską (-23,5 proc.). Dzieje się tak dlatego, że średnia publikowana przez Komisję jest średnią ważoną. Aż w trzech czwartych na unijną cenę średnią mają wpływ zmiany cen w siedmiu, z 27 państw. Są to Hiszpania, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Wielka Brytania i Polska. W każdym z tych krajów (z wyjątkiem Włoch)  spadek cen wyniósł ponad 20 proc., a w większości z nich był bliski 30 proc. Gdyby pominąć wagi, a zmiany cen jaj w Unii Europejskiej w ciągu ostatniego roku zmierzyć średnia arytmetyczną, spadek cen byłby o prawie 9 punktów procentowych niższy i wyniósłby 14,7 proc.

Jeszcze większą różnorodność w cenach jaj w Unii Europejskiej widać przy porównywaniu wartości bezwzględnych. W Polsce – według danych Komisji Europejskiej – 100 kilogramów jaj, w tygodniu kończącym się pierwszego sierpnia tego roku, kosztowało 104,12 euro. W kraju o najniższych w Europie cenach, w Hiszpanii, za 100 kilogramów jaj płacono tylko 73,48 euro. Tymczasem w państwie z najwyższymi cenami, w Szwecji, koszt 100 kilogramów jaj to 193,62 euro. Różnica między najtańszymi, a najdroższymi jajami w Europie wynosi więc aż 120,14 euro(!) czyli więcej niż cena w Polsce! Średnia ważona w całej UE, publikowana przez Komisję Europejską to 101,04 euro natomiast średnia arytmetyczna to prawie 118 euro (mediana 104,11 euro).

Zdaniem Banku BGŻ BNP Paribas spadki cen na europejskim rynku są następstwem szybszego niż przewidywano odbudowywania stad kurek nieśnych w USA. BNP BGŻ Paribas spekuluje także, że producenci wyrobów, których składnikiem są jaja, używają zamienników. W Polsce, analitycy bankowi zwracają uwagę na wyższe pogłowie kurek nieśnych, szacowane na podstawie wylęgów (wzrost o 7,6 proc. czerwiec 2015 do czerwca 2016).

powrót