top

Aktualności

Prezes KIPDiP przeciwko nowym obciążeniom dla drobiarstwa


22 sierpnia w Warszawie, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Produktów Pochodzenia Zwierzęcego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Przewodniczącym tego Zespołu jest Rafał Ratajczak, prezes Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz. Zespół dyskutował na temat Programu rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016 – 2020. Prezes Ratajczak przedstawił na forum Zespołu stanowisko KIPDiP w sprawie niektórych założeń Programu oraz ustaw z niego wynikających.

Jednym z tematów podniesionych przez prezesa KIPDiP był Fundusz Ochrony Przychodów Rolniczych. Po dyskusji Zespół uznał, że ochrona przychodów rolniczych w wersji proponowanej w Projekcie oraz powiązanym z nim projekcie ustawy jest niecelowa. Powstanie funduszu może doprowadzić do pogorszenia konkurencyjności polskich producentów względem producentów z innych krajów. Obawy budzi także powszechne niestosowanie w rolnictwie zasad rachunkowości. Zespół sądzi, że proponowane w Programie i powiązanych projektach ustaw rozwiązania powinny raczej skłaniać się ku rozwojowi oferty ubezpieczeniowej oraz na możliwościach zabezpieczenia się na rynku OTC (choćby dzięki „platformie żywnościowej”, która ma powstać przy GPW).

Na wniosek Rafała Ratajczaka, prezesa Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz Zespół debatował nad wdrożeniem obowiązku zawierania umów na dostawy. Zespół uważa za zbyt wysokie sankcje przewidziane za niezawieranie pisemnych umów w handlu. Zdaniem Zespołu samo wprowadzenie sankcji nie uwzględnia warunków rynkowych panujących w niektórych sektorach oraz  może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego. 

Zespół przyjął w powyższych sprawach formalne stanowisko, które zostało przekazane do Prezydium Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Po zatwierdzeniu przez Prezydium RDS wnioski trafią do ministra rolnictwa.

powrót