top

Aktualności

Dobre perspektywy dla mięsa drobiowego na lata 2016 - 2017


Europejski sektor brojlerów będzie rósł nie tylko w 2016, ale także w 2017 roku. Zwyżka będzie oparta o rosnący eksport do krajów trzecich oraz o niewielką poprawę popytu wewnętrznego w Unii.  To najważniejsze wnioski z ostatniego raportu Departamentu Obsługi Rolnictwa Zagranicznego amerykańskiego Ministerstwa Rolnictwa (US Department of Agriculture's Foreign Agricultural Service – FAS).

Oczekiwane wzrosty produkcji, względem zeszłego roku, mają mieć miejsce we wszystkich wiodących państwach unijnych, w tym szczególnie w Polsce, która jest liderem wśród członków Wspólnoty w produkcji mięsa drobiowego.

Wpływ na dobrą kondycję produkcji drobiarskiej ma przede wszystkim spadek cen pasz, który poprawił konkurencyjność drobiarstwa oraz pozwolił na stosowanie wyższych marży. Co ciekawe poprawa rentowności ma miejsce w sytuacji  spadku cen detalicznych.

FAS oczekuje, ze wzrośnie nadwyżka w handlu zagranicznym Unii Europejskiej tak w bieżącym, jak i w przyszłym roku. Import ma pozostać niezmieniony, a eksport ma wzrosnąć.

Zdaniem ekspertów FAS Brazylia i Tajlandia pozostaną głównymi, zewnętrznymi dostarczycielami mięsa drobiowego do Europy. Tajlandia zwiększa i będzie zwiększać swój eksport na nasz kontynent kosztem Brazylii ze względu na jakość swoich produktów, która bardziej odpowiada wymaganiom unijnym.

Umowa handlowa między Unią Europejską i Ukrainą (DCFTA) prowadzi do istotnego wzrostu eksportu mięsa drobiowego z Ukrainy do Europy. FAS oczekuje, że dostawy z Ukrainy w 2016 roku przekroczą 37.000 ton.

Większość ośrodków analitycznych twierdzi, że spożycie wszystkich rodzajów mięsa w Europie spadło ze względu na osłabienie gospodarki. Jednak mięso drobiowe, które jest najtańszym źródłem białka opiera e się temu trendowi. Jego spożycie na głowę jest stabilne lub nieznacznie rośnie. Analitycy odnotowują też to, że sprzedaż tańszych części drobiu rośnie szybciej niż części droższych takich jak na przykład piersi.

powrót