top

Aktualności

Polski handel zagraniczny jajami w skorupkach (CN 0407)* w okresie I-VII 2016 r.


W latach 2012-2015 słabła dynamika polskiego  eksportu jaj w skorupkach,  jednak w 2016 r. widoczny jest jej wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. Wolumen eksportu w okresie siedmiu miesięcy 2016 r. wyniósł 143 897 ton, o łącznej wartości  137 334 tys. EUR. Jest to ilościowy wzrost o 11 917 ton, tj. o 8%.

W strukturze geograficznej krajowego eksportu dominuje sprzedaż do państw członkowskich Unii Europejskiej  –  jest to 98% udział w polskim eksporcie ogółem.  Pozostała część jaj w skorupkach wysyłana jest na rynki krajów trzecich.

W ostatnich dwóch  latach zmalała wielkość  wywozu jaj w skorupkach z Polski poza obszar UE. Wyniosła ona odpowiednio: 2015 r. – 2 434 ton, 2016 r. – 2 281 ton.  W porównaniu do skali wywozu w 2014 r. jest to spadek prawie o 60%.

Głównymi kierunkami eksportu , podobnie jak w 2015 r., były  takie kraje UE jak: Niemcy – 39 271 ton,  Holandia – 29 477 ton , Włochy – 21 097 ton, Czechy – 11 879 ton. Do wspomnianych wyżej czterech największych importerów jaj z Polski,  wysyłamy już 71% sprzedawanych za granicę jaj (o 4 pkt. proc. w skali roku wzrósł  ich udział w polskim eksporcie ogółem).  Analizując sytuację w eksporcie jaj w odniesieniu do  2015 r., w tym roku  widoczny jest wzrost eksportu do Niemiec  - o 37%, Holandii – o 2,6%, Republiki Czeskiej – o 39%. Sprzedaż do Włoch była niższa w br. o blisko 8%.

 Import jaj w okresie I-VII 2016 r. wyniósł 11 154 ton i zwiększył się o 1 427 ton (+15%, r/r). Najwięksi dostawcy jaj w skorupkach do Polski w br. i ich procentowy udział w polskim imporcie: Niemcy – 2 844 ton (26%), Holandia – 1 908 ton (17%), Litwa – 1 791 ton (16%), Łotwa – 1 499 ton (13%), Republika Czeska – 1 317 ton (12%).

(*Kod CN 0407 obejmuje również jaja wylęgowe. W całym polskim eksporcie jaj w skorupkach, jaja wylęgowe mają średnio około 3-4% udział.)

 Opracowanie KIPDiP na podstawie danych z Departamentu Rynków Rolnych - MRiRW.

powrót