top

Aktualności

Handel zagraniczny przetworami i albuminami jaj w okresie I-VIII 2016 r.


Eksport przetworów z jaj (CN 0408) włącznie z albuminami (CN 3502) w okresie ośmiu miesięcy 2016 r.  zarejestrowano na poziomie 21,8 tys. ton, o łącznej wartości wyrażonej w EUR: 32,2 mln EUR.  Przedmiotem transakcji były przede wszystkim przetwory z grupy CN 0408 – żółtka i przetwory z całych jaj bez skorupek. Eksport  tych produktów wyniósł     16,9 tys. ton (w ujęciu wartościowym: 23,2 mln EUR), a w wolumenie eksportu ogółem udział tych towarów wyniósł 77,5%.  Pozostałą część eksportu stanowiły albuminy jaj – 4,9 tys. ton (w ujęciu wartościowym: 9,0 mln EUR).

Do najważniejszych rynków zbytu przetworów z jaj (CN 0408) eksportowanych z Polski należą kraje członkowskie UE: Niemcy, Czechy, Szwecja, Francja, Dania, Holandia. Na rynek niemiecki przeznacza się około 25% eksportowanych ogółem płynnych jaj bez skorupek (CN 0408 9980) oraz blisko jedną trzecią płynnych żółtek (CN 04081981). Szwecja była odbiorcą  ponad połowy eksportowanych z Polski płynnych żółtek jaj (CN 04081981).

Albuminy jaj wysyłane z Polski znajdują swoich  odbiorców głównie w Szwecji (1,8 tys. ton), Holandii (1,5 tys. ton), Czechach (0,7 tys. ton) i Niemczech (0,3 tys. ton).

Od początku tego roku do sierpnia, zaimportowano do Polski 6,4 tys. ton przetworów z jaj, w tym albuminy (2,0 tys. ton). Wartość tego obrotu towarowego wyniosła łącznie 10,1 mln EUR, z czego wartość importu produktów z grupy CN 408 – 8,3 mln EUR, a albumin jaj – 1,8 mln EUR. Jedną trzecią zaimportowanych do Polski  produktów stanowiły albuminy jaj (przede wszystkim niesuszone). Przedmiotem importu  przetworów z jaj z grupy CN 408 były głównie płynne żółtka jaj, następnie świeże i suszone przetwory z całych jaj bez skorupek.

Opracowanie KIPDiP na podstawie danych źródłowych z Centrum Analitycznego Administracji Celnej (CAAC), jednostki podległej Ministerstwu Finansów.

powrót