top

Aktualności

Prognozy wzrostu produkcji i eksportu drobiu w UE w 2017 r.


Według „Krótkoterminowej prognozy produkcji upraw polowych, mięsa i mleka w UE”, opracowanej przez Komisję Europejską w październiku br., produkcja wewnętrzna brutto mięsa drobiu w UE w 2016 r. wzrośnie w skali roku o 4% do 14,3 mln ton, a w 2017 r. o 1,2% do 14,5 mln ton. Ekspansji poziomu wytwarzania sprzyjają relatywnie niskie ceny pasz, dzięki kolejnym korzystnym zbiorom na świecie. Pomimo niższych cen kurcząt brojlerów na początku tego roku, unijna produkcja mięsa drobiu w pierwszym półroczu 2016 r. zwiększyła się o 6%. Wzrosty zanotowali wszyscy znaczący producenci drobiu w UE, oprócz Francji. Prym wiodła ponownie Polska (+15%), a dalej Hiszpania (+8%), Włochy (+6%), Holandia (+5%) i Wielka Brytania (+4%). Odbudowa stad drobiu we Francji, po działaniach zapobiegawczych wprowadzonych na początku roku w związku z ptasią grypą, nie znalazła jeszcze odzwierciedlenia w liczbie ubojów. Sytuacja ulegnie prawdopodobnie poprawie w drugiej połowie roku. Na szczeblu unijnym, produkcja drobiu powinna w drugim półroczu nadal wzrastać, świadczą o tym tak samo wysokie miesięczne wstawienia kurcząt, co w pierwszej połowie roku.

W 2016 r. unijna konsumpcja drobiu wzrośnie prawdopodobnie o 3,4% do 13,7 mln ton tj. do 26,8 kg na jednego mieszkańca. Komisja przewiduje, że spożycie drobiu w UE w 2017 r. zwiększy się już tylko o 1,2% do 13,9, czyli przeciętnie do 27,1 kg na jednego mieszkańca. Skala wzrostu spożycia będzie niższa niż w poprzednich latach, ponieważ rynek staje się coraz bardziej nasycony. Konkurencyjność cenowa w porównaniu z mięsem czerwonym oraz wzrost produkcji będą nadal faworyzowały mięso drobiu.

W 2016 r. eksport mięsa drobiu z UE wzrośnie aż o 10% do rekordowych 1,48 mln ton. W 2017 r. wysyłki drobiu z UE zwiększą się prawdopodobnie już tylko o 2% do 1,51 mln ton, ze względu na silną konkurencję na rynkach zagranicznych ze strony dostawców brazylijskich i amerykańskich. W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy tego roku unijny eksport drobiu wzrósł o 8%. Największymi unijnymi eksporterami drobiu do krajów trzecich są obecnie Holandia, Francja i Polska, a główne rynki zbytu to RPA, Benin, Arabia Saudyjska, Hongkong i Filipiny. Największy wzrost zanotowano w kierunku RPA (+44%), a zadecydowała o tym informacja o możliwości wprowadzenia niedługo przez tamtejsze władze środków ochronnych w imporcie unijnego drobiu. Zastosowanie tych restrykcji może znacznie obniżyć unijny eksport drobiu do RPA na korzyść dostawców z USA, którzy zaczęli w tym roku wykorzystywać nowy kontyngent importowy RPA na 65 tys. ton elementów kurcząt z kością. Wysyłki drobiu z UE do Beninu obniżyły się znacznie (-17%) z uwagi na obawy dotyczące reeksportu towarów unijnych do Nigerii przez Benin. Obniżył się w tym roku również unijny eksport drobiu do Arabii Saudyjskiej (-12%), co jest spowodowane konkurencją brazylijskich produktów na tym rynku.

Unijny import drobiu wzrośnie prawdopodobnie w tym roku o 5% do ok. 900 tys. ton, a w 2017 r. zwiększy się o niespełna 2% do 912 tys. ton. Największymi dostawcami będą Brazylia, Tajlandia i Ukraina.Od października 2015 r. ceny drobiu w UE są relatywnie niskie i pozostają poniżej poziomu 185 EUR/100 kg. We wrześniu br. notowania spadły do 175 EUR/100 kg z uwagi na obfitą podaż i byłyo 7% niższe od ubiegłorocznych. Największe spadki cen w skali roku miały miejsce w Irlandii (-46%), we Włoszech (-19%), Portugalii (-12%), Polsce, Holandii i Hiszpanii (-10%). Ceny polskich kurcząt stanowiły 68% średniej unijnej i były jednymi z najtańszych w całym ugrupowaniu (po irlandzkich). 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. Komisji Europejskiej, „Short Term Outlook for EU”, Autumn 2016

powrót