top

Aktualności

Szacunki UE dotyczące produkcji drobiarskiej.


Analitycy Komisji Europejskiej prognozują w latach 2016-2017  dalszy wzrost produkcji drobiu w Unii. W 2016 r. produkcja wyniesie 14 645 tys. ton (+2,5% r/r), a w 2017 r. – 14 841 tys. ton (+1,3% r/r). Przypominamy, że w 2015 r. produkcja drobiu wzrosła o 3,6% do 14 293 tys. ton. Aktualnie Polska jest największym producentem kurcząt brojler w UE (2016 r. – 1 800 tys. ton), a tym samym drobiu ogółem. Pozycję lidera utrzyma także w latach 2016-2017, przed Francją, Niemcami, Wlk. Brytanią, Hiszpanią, Włochami, Holandią.  Polska będzie również krajem o najwyższej dynamice wzrostu produkcji w perspektywie dwóch lat (2016 r. : +6,1% r/r, 2017 r.: +10,0% r/r). W 2016 r. u większości największych producentów prognozowany jest wzrost produkcji, tylko we Francji i Niemczech ma ona być niższa odpowiednio o 2,5% i 0,7%. Warto też zwrócić uwagę, na prognozowany wysoki 10% spadek produkcji w Holandii w 2017 r.

 

powrót