top

Aktualności

Producenci jaj mogą mieć kłopoty


Na około 10 miliardów dolarów szacuje się w ciągu najbliższych lat inwestycje, które zostaną poczynione na amerykańskich fermach kur nieśnych.  Bezpośrednim powodem mają być ogłaszane przez największe sieci spożywcze i restauracyjne plany wycofania z oferowania konsumentom jaj z chowu klatkowego. Gdyby okazało się, że podobne procesy będą zachodziły w Polsce można oszacować, że skala inwestycji w naszym kraju musiałaby wynieść około 1,2 -1,4 mld dolarów.  

Przypomnijmy, że plany rezygnacji z jaj pochodzących z chowu klatkowego dotyczą na razie przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Europy Zachodniej. Niemniej, niektóre sieci marketów zapowiedziały już podobne polityki w odniesieniu także do Europy Środkowo-Wschodniej, a więc również w stosunku do Polski. Na razie są to zapowiedzi, których horyzont realizacji wynosi co najmniej pięć lat.

Trend wycofywania się z kupowania jaj z chowu klatkowego widoczny wśród sieci spożywczych i restauracyjnych w zestawieniu z szacowaną skala inwestycji mających dostosować amerykańskie fermy do nowej sytuacji rynkowej budzi obawy o ekonomiczną stabilność polskich producentów jaj. Spora część producentów poczyniła bardzo duże inwestycje związane z obowiązkową wymianą klatek. Większość z tych inwestycji nie jest jeszcze w pełni zamortyzowana, cześć jest finansowana kapitałami zewnętrznymi. Oznacza to, ze jeśli nowe tendencje pojawią się w Polsce zbyt szybko (przed tym nim branża zdoła poradzić sobie z szokiem finansowym wywołanym wymianą klatek) polskich producentów jaj może czekać bardzo trudny okres.

powrót