top

Aktualności

Mniej antybiotyków w europejskim chowie drobiu


Wysiłki europejskich producentów zmierzające do ograniczenia stosowania antybiotyków w leczeniu chorób drobiu i innych zwierząt w Europe pozytywne efekty. W Wielkiej Brytanii sprzedaż antybiotyków dla zwierząt spadła o 9 procent, a w Danii o 5 procent.

Miniony tydzień był Światowym Tygodniem Świadomości Antybiotykowej. Tydzień ten miał między innymi przypominać, że farmerzy prowadzący produkcję zwierzęcą oraz weterynarze dążą do wypracowania takich sposobów leczenia i chowu zwierząt, które pozwoliłyby na ograniczenie użycia antybiotyków.  Odpowiedzialne stosowanie antybiotyków w leczeniu zwierząt ma takie same cele jak ograniczanie antybiotykoterapii w leczeniu ludzi. Chodzi między innymi  o przeciwdziałanie powstawaniu szczepów bakterii odpornych na antybiotyki, a wiec o to, aby leki te jak najdłużej utrzymywały swoją skuteczność.

powrót