top

Aktualności

Koszty produkcji brojlerów znacząco wzrosną?


Organizacje ekologiczne przewidują, że wkrótce pojawi się nowy trend w chowie brojlerów. Ma on być konsekwencją sytuacji, którą możemy obserwować na zachodzie Europy i w obu Amerykach na rynku jaj, gdzie sieci handlowe oraz sieci restauracyjne wymuszają na dostawcach zmianę systemu chowu kur na alternatywny. W przypadku brojlerów chodzi o odejście od ras szybkorosnących.

W USA pojawiają się już pierwsze deklaracje ze strony sieci handlowych oraz niektórych producentów, że od roku 2024 będą – odpowiednio – handlować lub produkować wyłącznie mięso pozyskane od kurcząt ras wolnorosnących.  

Jeśli na rynku brojlerów dojdzie do analogicznych wydarzeń jak na rynku jaj możemy się wkrótce spodziewać rosnącej liczby decyzji biznesowych o przechodzeniu w hodowli, sprzedaży czy wykorzystaniu restauracyjnym na rasy wolnorosnące. W przypadku jaj już prawie 200 wielkich firm ogłosiło odejście od sprzedaży lub używania jaj klatkowych. Wśród nich są takie giganty jak McDonald’s, Walmart, Tesco, Aldi, Asda, Morrison’s i Lidl. Dla konsumentów nowe trendy mogą oznaczać istotny wzrost cen.

powrót