top

Aktualności

GIW nie zlikwidował odszkodowań dla właścicieli stad kur nieśnych w programie zwalczania Salmonelli na 2017 r.


W projekcie  krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek na 2017 r. zostały utrzymane przepisy umożliwiające  przyznanie i wypłatę odszkodowań dla właścicieli stad towarowych kur nieśnych – produkcja jaj spożywczych, z tytułu likwidacji tych stad:

„4.4. Środki i stosowne prawodawstwo w zakresie odszkodowania dla właścicieli zwierząt poddanych ubojowi lub zabitych odszkodowanie i zwrot faktycznie poniesionych wydatków związanych  z wykonywaniem nakazów zawartych w decyzji powiatowego lekarza weterynarii w związku ze zwalczaniem choroby zakaźnej zwierząt jest przyznawane zgodnie z art. 49 i art. 57c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.  Zgodnie z art. 49 ust. 5 wyżej wymienionej ustawy odszkodowanie nie przysługuje za jaja poddane obróbce cieplnej.”

Przypominamy, że Główny Lekarz Weterynarii przedstawił organizacjom branżowym na spotkaniu w kwietniu tego roku, zamiary likwidacji możliwości uzyskania odszkodowań dla właścicieli towarowych stad kur nieśnych poprzez wprowadzenie zmian w przepisach wprowadzających krajowe programy zwalczania Salmonelli na kolejne lata:

„W przypadku stad kur niosek powiatowy lekarz weterynarii będzie zobligowany do wydania decyzji administracyjnej dotyczącej obróbki termicznej jaja z zakażonych stad, nie będzie natomiast wydawał decyzji administracyjnej o likwidacji zakażonego stada. W związku z czym, nie będzie możliwości wypłaty odszkodowań dla hodowców zakażonych stad niosek.”

Krajowa Izba oprotestowała w maju tego roku zamiary Głównego Lekarza Weterynarii i przekazała sprzeciw  w tej sprawie w imieniu producentów jaj spożywczych do Głównego Inspektoratu Weterynarii w piśmie z dn. 6 maja 2016 r., znak ID/22/2016. Więcej informacji  o wcześniejszych działaniach w tej sprawie opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej w art.: „Krajowa Izba nie zgadza się na likwidację odszkodowań z tytułu likwidacji stad kur nieśnych.” - http://www.kipdip.org.pl/article/id/1012

 

powrót