top

Aktualności

Spadek unijnego eksportu jaj i przetworów w III kwartałach 2016 r.


Według danych Komisji Europejskiej, w pierwszych trzech kwartałach 2016 r. unijny wywóz jaj i przetworów jajecznych (w ekwiwalencie jaj, bez jaj wylęgowych) do krajów trzecich obniżył się w skali roku o 4% do ok. 184 tys. ton. Wysyłki jaj spożywczych spadły o 4% do 82 tys. ton, jaj bez skorupek i żółtek jaj wzrosły o 16% do odpowiednio 11 tys. ton i 17 tys. ton. Wywóz albuminy jaj obniżył się o 9% do 75 tys. ton. Dodatnie saldo UE w handlu zagranicznym jajami i przetworami jajecznymi wzrosło jednak w skali roku o 9% do 171 tys. ton, ze względu na spadek importu. Głównymi dostawcami jaj i przetworów poza UE były Holandia, Włochy, Hiszpania, i Francja. Wysyłki z Polski wzrosły o 43% do 6,2 tys. ton. Polska  zajmuje siódmą pozycję wśród państw członkowskich pod względem wielkości eksportowanych produktów sektora jaj z UE do krajów trzecich.

Największym rynkiem zbytu dla unijnych produktów z sektora jaj była Japonia, gdzie wysyłano głównie suszoną albuminę jaj, w ciągu roku dostawy z UE zmalały jednak o 41% do 32 tys. ton. Na drugie miejsce wśród odbiorców spadła Szwajcaria, która importowała z UE głównie jaja spożywcze. Dostawy na rynek szwajcarski obniżyły się o 3% do 31 tys. ton. Więcej jaj i produktów jajecznych sprowadziły z UE natomiast m.in. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Izrael, Rosja, Oman, Turcja i Ukraina.

Od stycznia do września br. unijny import sektora jaj był o 12% niższy niż przed rokiem i wyniósł 12,6 tys. ton (w ekwiwalencie jaj, bez jaj wylęgowych). W strukturze towarowej wolumenu przywozu dominowały przetwory jajeczne. Największymi dostawcami do UE były Ukraina, Argentyna i USA.

powrót