top

Aktualności

Co zdecyduje o kondycji rynku mięsa drobiowego w 2017 roku?


Prognozy dla rynku mięsa drobiowego na rok 2017 są nadal pozytywne jednak rynek musi uporać się z ogromnym wyzwaniem jakim jest wybuch ptasiej grypy na świecie – napisali w najnowszym raporcie dotyczącym sektora drobiowego analitycy Rabobanku. Bankowi specjaliści podkreślają jednak, że producentom drobiu wciąż sprzyjają relatywnie niskie ceny pasz.

Oprócz ptasiej grypy, dla firm drobiarskich niesprzyjające są też obniżające się ceny mięsa czerwonego. Jednak po stronie pozytywnych zdarzeń sektor jest wspomagany nie tylko niskimi cenami pasz, ale jeszcze niewystarczającą podażą drobiu z chińskich zakładów. Problemy z produkcją w Chinach sprawiają, że ten kraj wpływa na międzynarodowe rynki na dwa sposoby. Po pierwsze zwiększonym importem mięsa drobiowego, a po drugie podbijaniem cen skrzydełek i łapek brojlerów.

Rabobank przewiduje, że na rynek drobiu w przyszłym roku  istotny wpływ może mieć także wzrost zachowań protekcjonistycznych w wielu państwach.

powrót