top

Aktualności

Nadzwyczajne działania Komisji Europejskiej w związku z grypą ptaków w UE


Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 został zidentyfikowany, do tej pory, w gospodarstwach utrzymujących drób w kilku krajach członkowskich UE: na Węgrzech, w Niemczech, Austrii, Niderlandach, Danii, Szwecji oraz w  Polsce. Mając świadomość, że sytuacja epidemiologiczna  jest bardzo dynamiczna i podlega ciągłym zmianom Komisja Europejska podjęła ponadstandardowe działania.

Komisja Europejska opublikowała Decyzję Wykonawczą (UE) 2016/2122 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w niektórych państwach członkowskich. W jednej decyzji zawarto wykaz obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych przez państwa członkowskie wraz z podaniem czasu trwania działań weterynaryjnych. Postępowanie Komisji ma zapobiec zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii, a także pozwolić na uniknięcie wprowadzenia przez państwa trzecie nieuzasadnionych barier w handlu.

Ze względu na termin publikacji, w decyzji, nie został uwzględniony przypadek pojawienia się ogniska grypy ptaków w Polsce, w stadzie gęsi na fermie w Deszcznie, które stwierdzono 3 grudnia 2016 roku.

 Komisja Europejska informuje, że biorąc pod uwagę rozwój sytuacji epidemiologicznej w Unii oraz sezonowość wirusa u dzikich ptaków, istnieje ryzyko, że w Europie wystąpią w nadchodzących miesiącach dalsze ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8. Komisja dokonuje zatem na bieżąco oceny sytuacji epidemiologicznej i nie wyklucza podjęcia dodatkowych działań.

powrót