top

Aktualności

Brytyjczycy zakazali wypuszczania drobiu na zewnątrz. Dostrzegają szansę eksportową.


Brytyjskie władze weterynaryjne nakazały trzymanie drobiu w zamknięciu przez najbliższe 30 dni w związku z grypą ptaków. Zalecono także podjęcie wszelkich możliwych działań, które pomogą w izolacji drobiu hodowlanego przed kontaktem z dzikim ptactwem.

Brytyjscy farmerzy zostali też poproszeni o stosowanie możliwie największej ostrożności oraz o przestrzeganie wszystkich zaleceń bioasekuracyjnych. Władze sugerują również używanie chemicznych środków dezynfekcyjnych.

Przypomnijmy, że dotąd w Wielkiej Brytanii nie odnotowano przypadków grypy ptaków. Jeśli Brytyjczykom uda się utrzymać status kraju wolnego od ptasiej grypy będą mogli eksportować swoje mięso drobiowe do krajów, które nie są członkami Unii Europejskiej. To dość istotna szansa eksportowa w sytuacji, gdzie kolejne państwa europejskie mają zakazy eksportowe do krajów trzecich.

powrót