top

Aktualności

Spadek polskiego eksportu jaj w II i III kwartale 2016 r.


W trzech pierwszych kwartałach 2016 r. wolumen polskiego eksportu jaj w skorupkach wyniósł 180 377 ton, a jego wartość wyrażona w euro – 166 227 tys. EUR. Tegoroczne wyniki w eksporcie w ujęciu ilościowym były wyższe o 5,4% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednak eksport w 2015 r. charakteryzował się wyższą dynamiką wzrostu  r/r.

Na wzrost eksportu w okresie trzech pierwszych kwartałów 2016 r., duży wpływ miała wysoka sprzedaż na rynki zagraniczne w I kwartale. Jej poziom był wyższy o 33% w porównaniu do I kwartału 2015 r. Z kolei, w II i III kwartale tego roku, należy zwrócić uwagę na spadkową tendencję w eksporcie jaj – jego wolumen zmniejszył się r/r odpowiednio o 6% i 7%.

W strukturze geograficznej eksportu dominował handel z krajami członkowskimi UE, którego udział w polskim eksporcie ogółem stanowi obecnie 98%. Pozostałe 2% jaj jest przedmiotem wysyłek  do krajów trzecich.

Od kilku lat głównymi importerami jaj z Polski są Niemcy, Holendrzy oraz Włosi. W okresie styczeń – wrzesień 2016 r., do krajów tych zrealizowaliśmy eksport jaj  o łącznej wielkości 109 224 ton (w ujęciu wartościowym - 97 758 tys. EUR). Przy czym, do września tego roku, wzrost eksportu odnotowano tylko do Niemiec (+34%). Natomiast do Holandii i Włoch eksport obniżył się, odpowiednio o 4% i 21%. Za okres trzech kwartałów 2016 r., uzyskano 36% wzrost (r/r) sprzedaży jaj do Czech.

Wysyłki jaj do krajów trzecich realizowane były głównie do Iraku – 1 062 ton i Szwajcarii – 1 005 ton.

 

 

powrót